Forvaltning, support og drift

Forvaltning og support har vært endel av kjernevirksomheten til Experis gjennom mange år. Vi dekker hele livssyklusen fra utvikling og videreutvikling til forvaltning og support innenfor en rekke områder.

End user support

Experis er spesialister på outsourcing innen Service Desk, Onsite support og Field Service. Vi leverer brukerorienterte løsninger og er opptatt av å sikre fornøyde sluttbrukere for våre kunder. Vi sørger hver dag for at flere tusen brukere innen offentlige og private virksomheter har en problemfri IT-hverdag. Ved å gi oss ansvaret for hele eller deler av IT-funksjonen får du og dine ansatte mindre irritasjon og bekymring, bedre brukeropplevelser og lavere kostnader.Drift og forbedring av programvare
VI har lang erfaring med forvaltning av både offentlige og private virksomheters applikasjoner. Gjennom samarbeidspartnere leverer vi også hosting- og driftstjenester. Våre forvaltningsavtaler er delt inn i porteføljer med dedikerte forvaltningsteam som bygger kompetanse på tvers av porteføljen. Teamet ivaretar både proaktivt vedlikehold og feilrettinger og ikke minst videreutvikling av systemene. Med en slik tilnærming kan vi allokere riktig kompetanse effektivt der den til hver tid trengs, det drar du som kunde nytte av gjennom god og kostnadseffektiv forvaltning.
Sikkerhetstjenesten Experis Secure Basic
Experis Secure Basic er en abonnementstjeneste for datasikkerhet, tilpasset små og mellomstore bedrifter, som er enkel å ta i bruk. Den hjelper deg med å ta hånd om din digitale sikkerhet og gir deg råd om konkrete tiltak mot de vanligste truslene. Finn mer informasjon på experissecure.no.
REFERANSER
- IKT-ansvarlige i Osloskolen

Utdanningsetaten i Oslo (Osloskolen) er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Fagskolen i Oslo og Akershus, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo og Sommerskolen.

Tidewave - utvikling av programvare

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Minside for Norsk Pasientskadeerstatning

Experis laget i 2017 en brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for øvrige brukere i 2019.