REFERANSER
Experis bistår Tidewave
Tidewave - utvikling av programvare

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Experis og Norsk Pasientskadeerstatning
Minside for Norsk Pasientskadeerstatning

Experis laget i 2017 en brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for øvrige brukere i 2019.

Experis Tryg
Tryg Forsikring AS - ny testmetodikk

Tryg Forsikring AS legger betydelig vekt på innovasjon og deres evne til å holde tritt med et stadig digitaliserende næringsliv. I den forbindelse har Tryg innhentet IT-ekspertise fra Experis for å etablere en god testmetodikk.

connector-image
connector-image
REFERANSE
Minside for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientskadeerstatning er en statlig etat og behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Høsten 2017 inngikk de en avtale med Experis om å lage en brukerportal.

Vil du vite mer om hva vi kan bistå med?

KONTAKT OSS