Sky- og infrastrukturtjenester

Experis har kompetanse på skyløsninger og deres tilpasning og optimalisering hos våre kunder. Om strategien og løsningen som velges er "Muliticloud", "Hybridcloud" eller "Privatecloud" har Experis evnen til å gjennomføre raske tilpasninger på skyreisen for tidlig prototyping og rask gevinstsikring.

Faglig oppdaterte konsulenter
Vi sørger for at konsulentene våre har etterspurte ferdigheter og er oppdaterte på den siste teknologiutviklingen, slik at du og bedriftens IT-systemer blir ivaretatt på best mulig måte. Relevante nøkkelord er Unix, Linux, IBM Z, DBAs, storage and backup engineer, nettverksspesialist, dataarkitekt, AWS/Azure-skyarkitekt, ETL-spesialist, performance-konsulenter 
Tjenesteadministrasjon
Vi kartlegger dine behov og finner løsninger for infrastruktur som ivaretar disse. Vi tar oss av alle deler av en infrastrukturtjeneste, fra idé og utvikling til drift og administrasjon. Relevante nøkkelord er datamigrering, Office 365, Teams, Sharepoint, Azure, Amazon, Private, Wintel, Unix, DB, applikasjonsserver og lagring, ITIL- og ISO 27000-standarder.
Hvordan bruke og utnytte data
Dataene dine er ofte den viktigste kilden for å få en dypere forståelse av verdikjeden og kundene, som igjen er nødvendig for å lage bedre strategier. Relevante nøkkelord er vurdering av data og digital modenhet, datastrategi for konsern, datastyring, dataplattformer.
Ytelse og DevOps
Vi analyserer programvareutviklingen din og finner områder som kan forbedres. Relevante nøkkelord er DevOps, livssyklusprosesser, kontinuerlig integrasjon (CI), kontinuerlig levering (CD), ytelsestesting, lasttesting, stresstesting.
Overvåkning og drift
Vi drifter og overvåker datasenteret ditt og skyinfrastrukturen din døgnet rundt.

Tjenester

Konsulenttjenester

Våre dyktige konsulenter er eksperter innen digital transformasjon og leder deg trygt gjennom hele prosessen fra start til slutt

Prosjekter og løsninger

Vi hjelper deg å lykkes med forretningkritiske og krevende IT-prosjekter.

Forvaltning, support og drift

Vi tar oss av drift, brukerstøtte og utvikling av programvaren din slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten.  

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi ser frem til å finne gode løsninger på dine ønsker og utfordringer.

TA KONTAKT
REFERANSER
- IKT-ansvarlige i Osloskolen

Utdanningsetaten i Oslo (Osloskolen) er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Fagskolen i Oslo og Akershus, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo og Sommerskolen.

Tidewave - utvikling av programvare

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Minside for Norsk Pasientskadeerstatning

Experis laget i 2017 en brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for øvrige brukere i 2019.