- IKT-ansvarlige i Osloskolen

Experis Digital Workspace (fhv Proservia), vant anbudet med Oslo Kommune Utdanningsetaten, om tjenesteutsetting av IKT-ansvarligtjenesten i Osloskolen. Tjenesten ble startet 1. mars i 2019.

Utdanningsetaten i Oslo (Osloskolen) er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Fagskolen i Oslo og Akershus, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo og Sommerskolen.

Experis IKT

Utfordring
Mange av Osloskolene har behov for å kjøpe tjenesten IKT-ansvarlig. En kritisk stilling i dagens digitale skolehverdag. IKT-ansvarlig har en sentral rolle ute på skolene, med å ivareta at alt teknisk utstyr fungerer, bestilling av nytt utstyr, klargjøring/installasjon av nytt og brukt utstyr, administrere programvare og lisenser osv.

Løsning
Fra og med 2019, leverer Experis Digital Workspace IKT-ansvarlige, som "managed service" til 50 Osloskoler.
Tjenesten er koordinert og administrert av vår leder for IKT-ansvarlige internt i administrasjonen, og med hjelp av Experis sin egen teamleder, som altererer mellom skolene og følger opp den daglige leveransen.

Haugenstua skole sier:
"Vårt behov for en god og proaktiv IKT-ansvarligtjeneste, er å anse som en kritisk funksjon i en hektisk og digital skolehverdag.

Proservia/Experis Digital Workspace i ManpowerGroup har løst dette til vår fulle tilfredshet ved hjelp av deres faste IKT-ansvarlige hos oss. Et ekstra pluss, er at de også er godkjent lærlingebedrift, slik at deres IKT-ansvarlige hos oss ofte har med seg en lærling i IKT Servicefag"