- Intervju med Morten Stoa, leder for cybersikkerhet

Hva skjer på markedet innen cybersikkerhet og hvordan står norske virksomheter og organisasjoner sammenlignet med resten av verden? Les Mortens svar på aktuelle spørsmål innen cybersikkerhet.

Hva skjer i sikkerhetsmarkedet i Norge. Hvilke trender ser vi? 
- Vi ser at trusselaktører forsøker å utnytte pandemien, særlig gjennom sosial manipulasjon, ved at de forsøker å lure oss med å trykke på gale lenker, etc.

Hvordan er sikkerheten i norske selskaper sammenlignet med resten av verden?
- Norge er relativt langt fremme. Men også her til lands, er det veldig store variasjoner. Enkelte virksomheter, og da ofte de litt større virksomhetene, har satt av ressurser til dette, mens mindre virksomheter er ofte prisgitt en tjenesteleverandør. Bevisstgjøring generelt er viktig. Det er til syvende og sist de som sitter på toppen, som har det formelle ansvaret, og det er ikke alltid like klart og tydelig for virksomheten selv.

Hva er dine aller beste og enkleste tips for å være litt tryggere?
- Ta tak i din digitale sikkerhet. Hvis du trenger råd og veiledning for å komme i gang, ta kontakt med eksperter som kan bistå.
- Invester i bevisstgjøring og kunnskap til dine ansatte. Det kan redde virksomheten fra mange uønskede hendelser.