Veien til jevnere kjønnsbalanse i IT-bransjen

I dag markeres FNs Internasjonale Kvinnedag over hele verden. Slik lykkes IT-bransjen med å rekruttere og holde på kvinnelige medarbeidere, ifølge HR-direktøren i Experis.

Ansatte i Experis

– Kvinner i IT-bransjen er høyt verdsatt og ettertraktet. Det kommer av at bransjen ser stor verdi i å ha en mangfoldig arbeidsstyrke som kan utvikle komplekse løsninger. Vi ser dessuten at kjønnsbalanserte arbeidsmiljøer gir bedre trivsel, både for menn og kvinner, sier Lise Craig, HR-direktør i Experis.

Selv med stor etterspørsel etter kvinner i IT-bransjen, er kvinneandelen jevnt over fremdeles for lav, ifølge Craig. Hun tror det skyldes at unge kvinner ikke ser for seg en hverdag i en bransje som tradisjonelt har vært dominert av menn.

– Vi satser på godt samarbeid med studentmiljøer, hvor vi bidrar med faglig utvikling og fremmer gode rollemodeller som unge kvinner kan identifisere seg med. Vi vil vise dem at deres kompetanse er verdsatt, og at en karriere innen IT kan ta dem langt, sier hun. 

Løfter frem mulighetene innen IT

Experis samarbeider blant annet med Jenteprosjektet Ada på NTNU, som jobber med å motivere og rekruttere kvinner til IT-bransjen. Experis bidrar med faglig innhold som kursing og caseløsning. Målet er å gi studentene kompetanseheving og en innføring i hva en karriere innen IT og teknologi kan innebære.

Hos Experis ligger kvinneandelen på 30 prosent, som er godt over bransjestandard. Målet er minst 40 prosent. For selskapet er kontakten med studentmiljøene en viktig rekrutteringskanal.

– Synlighet i og samarbeid med studentmiljøene er svært viktig for vår rekrutteringskraft. Det åpner for dialog med talenter som kan bli verdifulle medarbeidere i fremtiden. Det er viktig for oss å jobbe tett med Jenteprosjektet Ada og være Gullpartner for Oda-nettverket for å bidra til at flere kvinner velger teknologirettet utdanning, forteller Craig.

Vil ha flere kvinnelige ledere

Det er også et viktig mål for Experis å holde på kvinnelige medarbeidere. For å få til dette har selskapet satt i gang en rekke tiltak for videreutvikling og kompetanseheving.

– På nyåret lanserte vi FemTechNet. Det er et nettverk som er åpent for alle, med mål om å styrke mangfoldet i selskapet og øke kvinneandelen. Her tar vi for oss forskjellige fagtemaer og praktiske øvelser for å heve medarbeidernes kompetanse og forberede dem på større oppgaver og lederansvar i fremtiden. Et tema kan for eksempel være styrelederkompetanse, forteller HR-direktøren.

Et annet internt initiativ er ledelsesprogrammet Future Leader. Gjennom programmet får deltakerne trent seg på konkrete ledelsesteknikker, finne sin lederstil og bygge pondus og selvtillit i lederskapet sitt.

– Med Future Leader ønsker vi å bygge fremtidige ledere i organisasjonen. Alle har anledning til å søke på programmet, men vi er glade for å oppleve spesielt stor interesse blant kvinner. Vi håper at programmet skal hjelpe oss med å øke andelen kvinnelige ledere i organisasjonen, fordi mangfoldig kompetanse hjelper oss å nå forretningsmessige mål, sier Craig.

Høy trivsel blant kvinner

Selv etter lang tid på hjemmekontor, ble selskapet tidligere i år sertifisert som et bra sted å jobbe i den årlige undersøkelsen Great Place to Work. Her scoret Experis godt over den globale standarden, og trivselen er på linje med de aller beste selskapene i Norge. De kvinnelige medarbeiderne i Experis oppga hakket høyere trivsel enn sine mannlige kollegaer i undersøkelsen.

– Gjennom Great Place to Work har vi dokumentert at tiltakene vi gjør for trivsel fungerer. Det innebærer blant annet å sørge for gode ordninger som gir fleksibilitet i hverdagen. Kvinnene i Experis oppgir enda større trivsel enn menn, som kan være en indikasjon på at vi lykkes med innsatsen for rettferdig behandling på arbeidsplassen, avslutter Craig.