Experis sertifisert som en av Norges beste arbeidsplasser

Great Place to Work har sertifisert Experis som et godt sted å jobbe. Det vil si at Experis oppfyller kravene til en forskningsbasert standard for hva som kjennetegner en fantastisk arbeidsplass. IT-konsulentselskapet får spesielt høy score på fellesskapsfølelse blant medarbeiderne. ​

Trygve Solem, adm. direktør i Experis

– Det er et stolt øyeblikk for hele selskapet. Vi scorer særlig høyt på tillit og fellesskapsfølelse i organisasjonen. Det synes jeg er gøy – særlig tatt i betraktning av vi har vært nesten et år på hjemmekontor, forteller adm. direktør i Experis, Trygve Solem.

Kåringen av Norges beste arbeidsplasser utføres årlig av Great Place to Work. Undersøkelsen måler graden av tillit, stolthet og fellesskap på arbeidsplassen. Her må medarbeiderne svare på 60 påstander som utgjør grunnlaget for en gjennomsnittsscore. Svarene gir i sum en pekepinn på om den enkelte arbeidsplass er et godt sted å jobbe.

Stødig gjennom transformasjonen

Mot slutten av fjoråret ble Experis transformert til et rendyrket IT-konsulentselskap, parallelt med at de lanserte konsulent- og rekrutteringshuset Jefferson Wells. Dermed er jobben med å bygge «det nye Experis» i full gang. 

For å få sertifiseringen til Great Place to Work, er selskapene avhengig av å score over 70 prosent på fem ulike parametere. Det gjorde Experis med god margin. Selskapet scorer spesielt høyt på godt fellesskap, og undersøkelsen viser at de ansatte gleder seg til å gå på jobb.

HR-sjef Lise Craig er også glad for å se at medarbeiderne opplever at interne arbeidsprosesser er rettferdige.

– Særlig i kjølvannet av organisatoriske endringer og koronapandemi er det fint å se at medarbeiderne våre opplever at de blir godt ivaretatt. Videre er det er utrolig bra at ingen opplever noen form for diskriminering, uavhengig av stilling, sier hun.

Vil bli enda bedre

Selskapet har tradisjon for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i enkeltavdelinger, men dette er første gangen de utfører en lik undersøkelse på tvers av alle avdelinger. Dermed blir Great Place to Work-sertifiseringen et slags nullpunkt.

– Det er høye krav som må møtes for å oppnå en sertifisering. Man er bare sertifisert ett år av gangen, så vi har ikke tid til å slappe av. Det er nå det virkelige arbeidet begynner. Vi skal bli en enda bedre arbeidsplass for våre ansatte og er «in it for the long run», forteller Craig.