Tidewave - utvikling av programvare

Et behov for programvarekompetanse in-house og større forståelse av programvaren medførte at Tidewave tok kontakt med Experis.

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Experis bistår Tidewave
Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. Ideen/teknologien ble opprinnelig lansert av den bergenske oppfinneren Audun Haugs på slutten av 80-tallet, men hans bortgang i 2008 betød at prosjektet aldri ble kommersialisert. Under studiene videreførte hans barnebarn Elen Haugs Langvik ideen i samarbeid med sine medstudenter Bjørn Lorentzen og Nina Fagerheim Åmodt, og trioen gikk seirende ut av flere lokale og regionale konkurranser. Dette ga prosjektet vind i seilene, og la fundamentet for dannelsen av Tidewave R&D AS og visjonen om å bedre livskvaliteten til sengeliggende pasienter verden over.

Behov for spisskompetanse
Ideen adresserer et problem som har eksistert i en årrekke, og innkasserte konkurransepenger kombinert med støtte fra Innovasjon Norge tillot teamet å videreutvikle konseptet parallelt med masteren i endringsledelse. Med utgangspunkt i teknologien som la grunnlaget for bedriftens oppstart måtte produktet bygges opp fra bunnen av, da den var utdatert og ikke utformet for dagens behov i helsesektoren. En sentral del av dette var å utvikle et styringssystem, og dermed oppstod det et behov for kompetanse innen programvareutvikling. Kostnadsavveining og behovet for fleksibilitet resulterte i konklusjonen om innleiing av kompetanse fremfor fastansettelse. En rekke ulike prototyper ble utviklet og testet, men geografisk avstand til innleide konsulenter påberopte kommunikasjonsvansker og for lite innsikt i programvaren som ble utviklet. Den Stavangerbaserte oppstartsbedriften søkte dermed å rekruttere innleiekonsulenter in-house. 

Experis som bidragsyter
Et behov for programvarekompetanse in-house og større forståelse av programvaren medførte at Tidewave leide inn konsulenter fra Experis for bistand i ytterligere utvikling av programvaren. Blant hovedoppgavene var koding for sensoriske tilpasninger og madrassenes responsivitet til styringsenheten, så vel som sikkerhetsmessige tiltak. Pilotering hendte fortløpende i tråd med innhentet markedsinformasjon og kontinuerlige justeringer. 

- Konsulentene fra Experis har gitt oss et større eierskap til programvaren i produktet. Dette har hevet kompetansenivået internt og muliggjort en mer aktiv rolle i programvareutviklingen, sier Bjørn Lorentzen, CEO i Tidewave R&D AS.

Ved å ha konsulentene tett på har det tillatt kortere tidsrom fra idé til test, samtidig som at responstiden har blitt betraktelig forbedret. De bistår i tillegg med fortløpende forbedringer, og undersøker ulike tiltak og beslutningsalternativer som kan iverksettes for å forbedre produktet og produksjonsprosesser til fremtidige lanseringer. Et annet resultat har vært en større delaktighet og fortløpende forklaringer for å heve forståelsen av produktet og dets spesifikasjoner.

Veien videre for Tidewave

Produktet har nylig blitt lansert på det norske markedet, og den første perioden vil bidra til å blant annet pilotteste hele verdikjeden. Det jobbes kontinuerlig med optimering av alle ledd og oppskalering av produksjonen. Ambisjonene er å bruke første halvdel av 2021 til verifikasjon og forbedring av forretningsmodellen som er satt opp, før produktet kan lanseres i Europa innen starten av 2022.