Tryg Forsikring AS - ny testmetodikk

Tryg Forsikting AS innhentet IT-ekspertise fra Experis med målsetning om å eliminere kostbare og irreversible feil i prosessen rundt nylanseringer, som skjer i stadig økende tempo.

Tryg Forsikring AS legger betydelig vekt på innovasjon og deres evne til å holde tritt med et stadig digitaliserende næringsliv. I den forbindelse har Tryg innhentet IT-ekspertise fra Experis for å etablere en god testmetodikk.

Tryg Forsikting AS innhentet IT-ekspertise fra Experis med målsetning om å eliminere kostbare og irreversible feil i prosessen rundt nylanseringer, som skjer i stadig økende tempo.

Tryg er Nordens nest største skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.  De tilbyr et bredt spekter av forsikringstjenester til privat, bedrift og industri segmentet og behandler årlig over 1 million skader i Norden.

Tryg satser samtidig offensivt på nytenkning og digitalisering. 

Bakgrunn
Fra tradisjonelle prosjekter til agile leveranser.  Fra halvårlige releaser til hyppige releasetog.  Dette er reisen som flere selskaper har vært igjennom, også Tryg.  En kjent problemstilling med tradisjonelle prosjekter er at «ting tar tid» og når nye løsninger settes i produksjon har kunden ventet lenge.  Konkurransesituasjonen har endret seg, markedet har endret seg og det forventes mer.  

Problemstilling
Det å gå fra en tradisjonell utviklingsmodell til en agil arbeidsmetodikk betyr et nytt tankesett og en ny måte å jobbe på.  For QA og Test området i Tryg medførte dette bl.a. en ny agil testmetodikk, tilpasninger og bruk av nye verktøyer, automatiserte tester m.m.  Det var også et behov for opplæring av testere og tilgang på spisskompetanse innen QA og Test.

Løsning
Experis har vært en stolt leverandør av It-konsulenter til Tryg over flere år, bl.a. innenfor QA og Test og vært en sterk bidragsyter i å få på plass nye prosesser, tilpasset verktøybruken, bidratt i opplæringen og sikret en høy grad av automatiserte tester. 

- Experis har levert oss senior ressurser med lang testerfaring, men også ny-utdannede, sertifiserte ressurser som har levert virkelig bra» sier Bente Bakke, Head of QA & Testing Services i Tryg.  


Resultat
På et par år Tryg implementert en agil testmetodikk, bygget spisskompetanse på test, effektivisert verktøybruken, automatisert testene og det jobbes agilt. 

- Vi ser en økende spesialisering innen fagområdet, bl.a. innenfor testautomatisering, sikkerhetstesting og AI. Det kommer nye verktøy på markedet og vi følger utviklingen nøye.  En omlegging til agile metodikk krever også et nytt tankesett og smidig testgjennomføring.  Testerne som før testet manuelt tar nå i bruk modellbaserte testverktøy.  Det er en spennende reise vi har startet. Vi forstår også at Experis fokuserer på økt spesialisering innen test og QA.  Dette gjør Experis til en mulig samarbeidspartner også i årene som kommer, sier Bente.