GoOPS for GoAhead Nordic

Sommeren 2019 etablerte GoAhead en kontrakt med Experis for å få utviklet og forvaltet et driftsstøttesystem for deres kjernevirksomhet.

Go-Ahead Nordic vant i oktober 2018 kontrakten for jernbanetrafikk mellom Oslo og Stavanger på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen i samarbeid med Kolumbus. Go-Ahead Nordic er paraplyorganisasjonen for Go-Ahead-konsernets satsing på kollektivtrafikk i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Før sommeren 2019 etablerte GoAhead en kontrakt med Experis for å få utviklet og forvaltet et driftsstøttesystem for deres kjernevirksomhet.  

GoOPS gir i drift 15. desember 2019 når GoAhead startet sin ordinære drift. Experis har siden det forvaltet og videreutviklet løsningen. 

Utfordring 
Når kontrakten ble etablert rett før sommeren 2019 hadde man relativt kort tid til å etablere en fullstendig løsning før 15. desember, og denne milepælen var GoAhead helt avhengig av for oppstart av sin virksomhet på Sørlandsbanen. 

Experis etablerte et raskt et bredt leveranseteam med både lokale prosessledere, designere, testere og utviklere samt utviklere fra et Nearshore senter, og innledet et tett samarbeid med GoAhead’s organisasjon for utvikling av løsningen. 

- På tross av en stram tidsfrist leverte Experis en god løsning til vår oppstart 15. desember, og vi har hatt et meget god samarbeide i videreutvikling av løsningen, sier Kent Kolnes, IT sjef i Go-Ahead Norge AS. 

Løsning 
GoOPS er en sanntidsløsning for trakkovervåking og avvikshåndtering. Løsningen brukes i operasjonssentralen til Go-Ahead til å overvåke togtrafikken løpende, spesielt i forhold til avvik og andre hendelser som påvirker togsettenes bevegelser.  

Denne trafikkinformasjonen er viktig både for effektiv drift hos operasjonssentralen og for god kommunikasjon til reisende. Det er derfor viktig at løsningen til enhver tid har oppdatert sanntidsinformasjon korrekt sammenstilt og presentert. For operasjonssentralen er det spesielt viktig med et intuitivt og brukervennlig brukergrensesnitt da det til tider kan være meget hektisk. 

Datagrunnlaget i løsningen er et viktig grunnlag for rapportering til sentrale myndigheter. 

Løsningen inkluderer tett sanntidsintegrasjon mot grensesnitt fra flere samarbeidsparter slik som BaneNor, EnTur og Mantena der det er viktig med effektiv og robust håndtering av variasjoner i datatrafikken. 

Løsningen er en skyløsning basert på Microsoft Azure plattformen. 

«Det har vært en spennende prosess å etablere en så sentral løsning med en stram tidslinje. Her har det tette samarbeidet med GoAhead vært avgjørende. Nå ser vi at vi får god hjelp av den etablerte plattformen for å utvikle løsningen videre.», Kjell J. Isaksen, Experis. 

Resultat 
GoOPS løsningen har nå vært i stabil drift siden desember 2019. Den har fått gode tilbakemelding fra brukere og har gjennom en krevende periode vært viktig for effektiv drift og kommunikasjon til reisende.