Experis Ciber satser på unge gjennom krisen

Meningsfull sommerjobb for studenter.

Koronakrisen har ført til at mange bedrifter sløyfer årets sommerjobb for studenter. Experis Ciber gjennomfører derimot sitt planlagte program, der studentene skal jobbe med et pro bono-prosjekt for kulturorganisasjonen Dissimilis.

Experis konsulenter på sommerjobb hos Dissimilis

­­Koronakrisen har ført til at mange bedrifter sløyfer årets sommerjobb for studenter. Experis Ciber gjennomfører derimot sitt planlagte program, der studentene skal jobbe med et pro bono-prosjekt for kulturorganisasjonen Dissimilis.

­­– Som arbeidsgiver har vi et sosialt ansvar. En sentral selskapsverdi hos oss er at vi gjør det vi kan for å skape et inkluderende felleskap. Det er noe vi ønsker å vise de unge som starter hos oss, sier Espen Vogt-Østli, administrerende direktør i Experis Ciber.

Årets sommerstudenter skal utvikle en app for Dissimilis. Appen skal automatisere det såkalte fargenotasjonssystemet som Dissimilis har utviklet for mennesker med utviklingshemninger, der akkorder og noter er omgjort til fargekoder. På denne måten vil sommerstudentene hos Ciber bidra til at en rekke instrumenter blir tilgjengelig for flere.

Satsing for fremtiden

Ciber har god erfaring med å sette studenter i sving over sommeren, og er overbevist om at ordningen bør fortsette også i år.

– Å kutte i ung kompetanse er dyrt i lengden. Med koronakrisen som bakteppe har det vært knapphet i markedet for sommerjobber, og dermed er de som kommer til oss i sommer svært kvalifiserte. Vi tilbyr jobb til mange av dem som har jobbet som sommerstudenter hos oss tidligere, og nesten alle takker ja, sier Vogt-Østli.

Meningsfullt prosjekt

Studentene skal i løpet av sommeren levere en tilnærmet ferdig app-løsning for Dissimilis. Ciber-sjefen ser på prosjektet som en viktig mulighet til å vise de unge at IT-bransjen handler om mennesker, og at teknologi skaper løsninger som kan være av stor betydning for samfunnet.

– Da vi leide inn Dissimilis til et arrangement tidligere i år var formidlingsgleden til musikerne tydelig og nær. Dissimilis operer globalt, og vi håper at automatiseringsverktøyet kan bidra til å spre gleden til ulike kanter av verden, sier han.

Prosjektet skal vare i seks uker fra 22. juni. Studentene skal etter planen jobbe fra Manpower sitt kontor i Oslo, avhengig av hvilke smittevernhensyn som må tas.

Les også intervjuet med studentene på Digi.no