Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi ser frem til å finne gode løsninger på dine ønsker og utfordringer.

Prosjekt og endringsledelse
For å lykkes med en digital transformasjon er det avgjørende å endre kulturen i virksomheten. Våre endringsledere jobber med menneskene i et prosjekt og er drevne i kulturbygging. Vi hjelper deg gjennom prosessen fra start til slutt og støtter oss til anerkjente metoder som vi har gode erfaringer med.

Relevante nøkkelord er PRINCE2 og prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet, smidige prinsipper fra Scrum, Kanban og Lean, behovsavklaringer, konseptutredninger, prosjektforslag, anskaffelsesprosesser, prosjektgjennomføring, implementering, gevinstrealisering
 
Systemutvikling

Systemutvikling handler om langt mer enn utviklingskompetanse. Konsulentene våre sørger for å få innsikt i bredden av dine behov og er dermed i stand til å jobbe proaktivt sammen med de andre som er involvert i prosjektet. Beslutningene tas av de som kjenner utfordringene, problemene og årsakene best. Gjennom genuin interesse for håndverket og nysgjerrighet på teknologiske trender, jobber vi systematisk med å holde oss oppdaterte på utviklingen, både når det gjelder fag og metode.

Relevante nøkkelord er autonome kryssfunksjonelle team, back end, front end,full stack, Java, .NET, Python, Kubernetes, DevOps

 
Brukeropplevelse og tjenestedesign

De beste tjenestene og brukeropplevelsene er et resultat av tverrfaglig samarbeid. Derfor jobber UX-konsulentene våre i tverrfaglige team og inkluderer brukerne i hele prosessen.

Relevante nøkkelord er grafisk design, visuell design, UX, interaksjonsdesign, tjenestedesign, brukerinnsikt, brukervennlighet, brukertesting, behovsanalyse, universell utforming

 
Innsikt og dataanalyse

Med utgangspunkt i store mengder informasjon om markedet, produkter, kunder og konkurrenter kan du ta raske beslutninger som lønner seg på lang sikt. Det er imidlertid få som utnytter potensialet, og enda færre bruker data til å automatisere beslutninger og prosesser. Det trenger verken være komplisert eller kostbart å gjøre data til din konkurransefordel. Vi hjelper deg.

Relevante nøkkelord er beslutningsstøtte, business intelligence, data science, big data, machine learning, kunstig intelligens (AI), dashboards og trendanalyser

 
Arkitektur

Bindeleddet mellom forretning og IT er våre engasjerte arkitekter, som jobber i tverrfaglige team sammen med blant annet prosjektledere, tjenestedesignere og utviklere. Du blir involvert gjennom hele prosessen, slik at det hele tiden er dine behov og ønsker som er rettesnor for fremdriften.

Relevante nøkkelord er automatisering, virtualisering, skytjenester, sikkerhet og identitet, systemarkitektur, løsningsarkitektur, virksomhetsarkitektur, funksjonell arkitektur og rammebetingelser og regelverk i offentlig sektor

 
Test og kvalitet

Vi har sertifiserte testledere og testere som er drevne på å oppdage feil og mangler på et tidlig tidspunkt. Dermed sikrer vi en effektiv gjennomføring av prosjektet og et godt sluttresultat.Våre fagfolk dekker alt fra brukertesting til ytelsestester og kan gå inn i ulike type prosjekt enten på leverandørsiden eller på kundesiden. 

Relevante nøkkelord er brukertesting, ytelsestesting, integrasjonstesting, håndtering av testdata, testledelse, testrådgivning, testutvikling, sikkerhetstesting, prosessforbedring, kvalitetssikring, systemutviklings- og forvaltningsprosjekter

 
Digital sikkerhet

Det kan virke komplekst og krevende å jobbe med digital sikkerhet, men det har aldri vært viktigere. Våre erfarne rådgivere hjelper deg med å håndtere risikoen.

Relevante nøkkelord er styringssystemer for datasikkerhet/cybersikkerhet, kartlegging av digitale verdier, risiko- og sårbarhetsvurderinger, sikkerhetsrevisjoner, personvern, GDPR, kulturbygging, kvalitetssystemer

Rådgivning

 

Vi hjelper deg med å ta gode strategiske valg. Våre erfarne konsulenter innenfor teknologiledelse har bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister og kombinerer nisjekompetanse med breddekompetanse. Først sørger vi for å skaffe oss en helhetsforståelse av oppgaven vi skal løse for deg, slik at vi kan anbefale de best egnede løsningene.

Relevante nøkkelord er informasjonsforvaltning og arkiv, strategisk rådgivning, IT-styring (IT governance), anskaffelser, endringsprosesser, organisasjonsendringer, IKT-rådgivning, kvalitetssikring, gevinstrealisering, omstilling, behovsanalyse, endringsledelse, utrulling

 

Tjenester

Konsulenttjenester

Våre dyktige konsulenter er eksperter innen digital transformasjon og leder deg trygt gjennom hele prosessen fra start til slutt

Prosjekter og løsninger

Vi hjelper deg å lykkes med forretningkritiske og krevende IT-prosjekter.

Forvaltning, support og drift

Vi tar oss av drift, brukerstøtte og utvikling av programvaren din slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten.  

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

TA KONTAKT MED OSS
REFERANSER
- IKT-ansvarlige i Osloskolen

Utdanningsetaten i Oslo (Osloskolen) er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Fagskolen i Oslo og Akershus, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo og Sommerskolen.

Tidewave - utvikling av programvare

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Minside for Norsk Pasientskadeerstatning

Experis laget i 2017 en brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for øvrige brukere i 2019.