Digitale sikkerhetstjenester

Vi leverer sikkerhetstjenester til bedrifter i Norden, uavhengig av størrelse og type. Med våre tjenester får du hjelp til å håndtere digital risiko, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten.

Sikkerhetstjenester

Vi leverer sikkerhetstjenester som sikrer alle områdene av virksomheten din.

Relevante nøkkelord: Sikkerhetsledelse, sikkerhetsrådgivning, risikovurdering, sikkerhetsrevisjoner, sikkerhetstesting, sikkerhetsovervåkning, sikkerhetsarkitektur, skysikkerhet, sikkerhetskultur, opplæring, personvern

 
Rådgivning

Vi hjelper deg med å sette sikkerhetsmål tilpasset bedriftens behov og gir råd om hvordan du mest effektivt kan nå dem.

Relevante nøkkelord er Sikkerhetsledelse, sikkerhetsrådgivning, digital sikkerhet, risikostyring (ISO 27001/5, NIST, risikovurdering, sikkerhetsrevisjoner, sikkerhetstesting, sikkerhetsovervåkning, sikkerhetsarkitektur, PCI-DSS, sikkerhetskultur, opplæring, personvern/GDPR og personvernombud

 
 
Sikkerhetsovervåkning

Du er i trygge hender når du lar Security Operations Center (SOC) overvåke aktiviteten i dine nettverk og sikre bedriften din mot dataangrep døgnet rundt.

Relevante nøkkelord er SIEM- og SOC-tjenester. Managed Security Services (MSSP)

 
Sikkerhetstesting

Vår sikkerhetstesting avslører sårbarhetene i bedriften din. Vi viser deg hvordan du kan sikre applikasjoner og infrastruktur mot avanserte angrep.

Relevante nøkkelord er sårbarhetsskanning, sårbarhetskartlegging, applikasjonstesting, testing av koder og API-er, WIFI sikkerhet, skysikkerhet, penetrasjonstesting, sosial manipulasjon
 
Risikostyring i digitale verdikjeder

Vi hjelper din bedrift med å vurdere sikkerheten til underleverandørene, med fokus både på sikkerhetsledelse og teknisk sikkerhet. Din bedrift får oversikt over sikkerhetstilstanden til underleverandørene, og varsler om hvilke sårbarheter som bør tettes for at de skal bli enda sikrere.

Relevante nøkkelord er Verdikjede, risikovurdering, sikkerhetsrevisjon, sårbarhetsskanning, sårbarhetskartlegging, supply chain
 
Tjenester
infocard-block
Konsulenttjenester

Våre dyktige konsulenter er eksperter innen digital transformasjon og leder deg trygt gjennom hele prosessen fra start til slutt

infocard-block
Prosjekter og løsninger

Vi hjelper deg å lykkes med forretningkritiske og krevende IT-prosjekter.

infocard-block
Forvaltning, support og drift

Vi tar oss av drift, brukerstøtte og utvikling av programvaren din slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten.  

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi ser frem til å finne gode løsninger på dine ønsker og utfordringer.

TA KONTAKT MED OSS
REFERANSER
Experis bistår Tidewave
Tidewave - utvikling av programvare

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Experis og Norsk Pasientskadeerstatning
Minside for Norsk Pasientskadeerstatning

Experis laget i 2017 en brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for øvrige brukere i 2019.

Experis Tryg
Tryg Forsikring AS - ny testmetodikk

Tryg Forsikring AS legger betydelig vekt på innovasjon og deres evne til å holde tritt med et stadig digitaliserende næringsliv. I den forbindelse har Tryg innhentet IT-ekspertise fra Experis for å etablere en god testmetodikk.