Digitale sikkerhetstjenester

Vi leverer sikkerhetstjenester til bedrifter i Norden, uavhengig av størrelse og type. Med våre tjenester får du hjelp til å håndtere digital risiko, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten.

Experis Secure Foundation365
Experis Secure Foundation365 er en enkel, rimelig og forståelig sikkerhetstjeneste, som er tilpasset ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter.

Du får hjelp til å håndtere digital risiko, og du får konkrete tiltak mot de mest vanlige truslene.

God datasikkerhet er mindre teknisk enn mange tror. Den største trusselen for små og mellomstore bedrifter er ikke målrettede hackerangrep, men forsøk på å lure ansatte til å åpne vedlegg, oppgi sensitiv informasjon eller sende penger.

De digitale verdikjedene er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Når alt henger sammen med alt, kan sikkerheten i din bedrift være avgjørende for å beskytte dine kunder. Allerede i 2015 advarte Nasjonal sikkerhetsmyndighet om at hackere bruker små underleverandører til å bryte seg inn hos store selskaper. Det kan gi dem kontroll over store verdier og kritisk infrastruktur.

Experis Secure Foundation365 består av fire moduler som er enkle, forståelige og rimelig priset: En årlig sikkerhets- og modenhetsevaluering av selskapet, med skreddersydde anbefalinger til ledelsen, beskyttelse mot angrep over e-post, et e-læringsprogram og jevnlige sikkerhetstips for alle ansatte. Les mer på experissecure.no
Risikostyring i digitale verdikjeder

Vi hjelper din bedrift med å vurdere sikkerheten til underleverandørene, med fokus både på sikkerhetsledelse og teknisk sikkerhet. Din bedrift får oversikt over sikkerhetstilstanden til underleverandørene, og varsler om hvilke sårbarheter som bør tettes for at de skal bli enda sikrere.

Relevante nøkkelord er Verdikjede, risikovurdering, sikkerhetsrevisjon, sårbarhetsskanning, sårbarhetskartlegging, supply chain
 
Sikkerhetskurs/sikkerhetsopplæring

Experis har en omfattende kurskatalog hvor du finner alt fra avanserte sertifiseringskurs innen sikker utvikling, sikkerhetsledelse og sikkerhet i skyen, til generelle kurs om datasikkerhet som passer for alle. Vi har et eget kurssenter med sertifiserte instruktører, og vi tilbyr også kursing i deres lokaler eller som e-læring.

 

Vi kan også skreddersy opplæringer for organisasjonen din, fra teknisk til ledelse, avhengig av ditt behov. For en fullstendig liste over tilgjengelige treninger og tidsplan, vennligst klikk her.

 

Nøkkelord: sikkerhetsopplæring, sikkerhetskurs, bevisstgjøring, cissp, ccsp, csslp, sscp, iso27001, iso27005, sikkerhetsledelse, gdpr

Sikkerhetstjenester

Alle bedrifter er utsatt for digitale trusler, men det kan kreve spesialistkompetanse å sørge for god digital sikkerhet. Det betyr blant annet at bedriften må ha på plass gode styringsprosesser for digital sikkerhet, at teknologien er beskyttet mot angrep, gi alle ansatte riktig opplæring, og at beredskapen til å håndtere hendelser er på plass.

 

Med våre tjenester får du mulighet til å jobbe helhetlig med det digitale sikkerhetsområdet, eller kun med de delene som du har fokus på akkurat nå. Våre eksperter står klare til å hjelpe din bedrift med digitale sikkerhetstjenester, som er tilpasset ditt behov.

 

Vi hjelper din bedrift, enten dere akkurat har begynt å jobbe med digital sikkerhet, eller om dere trenger hjelp til å forbedre det dere allerede har på plass.

 

 
Sikkerhetsovervåkning

Det vil alltid være en mulighet for at hendelser kan oppstå, selv om bedriften har god sikkerhet. Da er det viktig å handle raskt, for å begrense skadene så tidlig som mulig.

 

Bedriften din er i trygge hender når du lar vårt Security Operations Center (SOC) overvåke aktiviteten i dine nettverk. Vi bruker state-of-the-art teknologi for å oppdage avanserte trusler, og våre eksperter sørger for at du umiddelbart får vite om angrep mot bedriften. Dette gir deg en verdifull innsikt i hva som foregår i dine nettverk, og et svært godt grunnlag for å jobbe effektivt og målrettet med digital sikkerhet.

 
Rådgivning

Digital sikkerhet handler om å løse komplekse utfordringer i skjæringspunktene mellom risikostyring, organisasjon, teknologi og personvern. Experis setter din bedrift i fokus, og vi hjelper dere med å sette gode og realistiske mål for sikkerhetsarbeidet.

Cybertruslene endrer og tilpasser seg hele tiden. For at du skal være best mulig forberedt hjelper vi til med å strukturere krav, vurderinger og tiltak i et rammeverk som gir deg oversikt og kontroll. 

 
 
Sikkerhetstesting

Sikkerhetstesting er en del av det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og med våre tester vil du få svar på hvor virksomheten er sårbar, og hvor du bør sette inn ressursene der de gjør mest nytte. Sikkerhetstestingen vil avsløre sårbarheter i applikasjoner, tjenester og infrastruktur, og gi deg en konkret liste over hva du bør ta tak i før en angriper finner de samme sårbarhetene. 

 

Experis kan hjelpe din bedrift med ulike typer sikkerhetstester, alt fra avanserte penetrasjonstester til effektive sårbarhetskartlegginger og sosial manipulering. Vi bistår med å definere ditt behov for sikkerhetstesting, og våre eksperter gir alltid en anbefaling om hvordan dere kan fjerne sårbarhetene vi finner.

 

Tjenester

Konsulenttjenester

Våre dyktige konsulenter er eksperter innen digital transformasjon og leder deg trygt gjennom hele prosessen fra start til slutt

Prosjekter og løsninger

Vi hjelper deg å lykkes med forretningkritiske og krevende IT-prosjekter.

Forvaltning, support og drift

Vi tar oss av drift, brukerstøtte og utvikling av programvaren din slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten.  

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi ser frem til å finne gode løsninger på dine ønsker og utfordringer.

TA KONTAKT MED OSS
REFERANSER
Tidewave - utvikling av programvare

Tidewave er et nyoppstartet selskap som aspirerer etter å løse problematikken relatert til manuell vending av pasienter for å forebygge liggesår. En sentral del av å utvikle et slik styringssystem var behov for kompetanse innen programvareutvikling. Dette førte til at Tidewave tok kontakt med Experis og leide inn konsulenter for bistand i utvikling av programvaren.

Minside for Norsk Pasientskadeerstatning

Experis laget i 2017 en brukerportal for Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Høsten 2018 gikk prosjektet i pilot med rundt 150 brukere før det ble åpnet for øvrige brukere i 2019.

Tryg Forsikring AS - ny testmetodikk

Tryg Forsikring AS legger betydelig vekt på innovasjon og deres evne til å holde tritt med et stadig digitaliserende næringsliv. I den forbindelse har Tryg innhentet IT-ekspertise fra Experis for å etablere en god testmetodikk.