ISO/IEC 27001 Lead Implementer (PECB)

Nå som kombinert klasserom og online-kurs.

Fakta om kurset

Primært rettet mot personer som ønsker å planlegge, utføre eller delta i ISO 27001 implementeringer, men er også rettet mot ledere som ønsker å forstå hvordan overensstemmelse med ISO 27001 påvirker virksomheten og hvordan overensstemmelse kan oppnås.

 

Basert på myndighetenes siste smitteråd om at alle som kan skal jobbe hjemmefra, blir dette kurset kun arrangert som online kurs.

 

Kurset tar 5 dager. Kursmaterialet foreligger på engelsk, men kurset kan holdes på norsk etter avtale.

 

Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen siste kursdag. Du kan også ta eksamen online. Du bestemmer da tidspunktet selv. Kursmateriell er tillatt brukt som hjelpemidler.

 

Implementer-kurset gir en meget grundig innføring i det mest omfattende rammeverket for å bygge effektiv og risikobasert sikkerhetsstyring i en virksomhet. ISO/IEC 27001 dekker også områder utenfor cyber sikkerhet.

 

Lead Implementer kurset fokuserer på implementasjonsaspektet.

 

ISO/IEC 27001- rammeverket omfatter i alt 114 målbare kontroller:

 • Information security policies (2 controls)
 • Organization of information security (7 controls)
 • Human resource security (6 controls)
 • Asset management (10 controls)
 • Access control (14 controls)
 • Cryptography (2 controls)
 • Physical and environmental security (15 controls)
 • Operations security 14 controls)
 • Communications security (7 controls)
 • System acquisition, development and maintenance (13 controls)
 • Supplier relationships (5 controls)
 • Information security incident management (7 controls)
 • Information security aspects of business continuity management (4 controls)
 • Compliance; with internal requirements such as policies, and with external requirements, such as laws (8 controls)
Målet med kurset

Kurset muliggjør formell sertifisering som ISO/IEC 27001-implementer på nivåene «provisional», «implementer» eller «lead implementer» avhengig av erfaring. Ettersom man bygger erfaring, kan man re-sertifiseres på høyere nivåer. Sertifisering skjer gjennom PECB og er inkludert i kursprisen.

 

Kurset tar utgangspunkt i de aktivitetene som må gjennomføres for å få til en vellykket implementering av ISO 27001. Det går gjennom ISO 27001-standarden samt de aktiviteter som skal gjennomføres under en revisjon.

 

Kurset er praktisk orientert og er lagt opp omkring en «case study» av en fiktiv bedrift.

Spørsmål og påmelding til ISO27001 Lead Implementer kurs

Ved spørsmål om kurset, kontakt Stein Arve Jacobsen Møllerhaug på +47 906 41 100

Kursvilkårene finner du her.

Experis hjelper deg hele veien frem til fullført sertifisering.

Trykk her for  å sende en forespørsel angående neste dato og påmelding til ISO27001 Lead Implementer kurs.