Experis Secure Supply Chain

Experis Secure Supply Chain består av følgende elementer: • Tilstandsmåling • Revisjonsrapport med tiltaksplan • Sårbarhetskartlegging

Tilstandsmåling av digital sikkerhet

Tilstandsmålingen gir grunnlag for vurdering av modenhet innen digital sikkerhet for virksomheter i SMB-området. Det gjennomføres en self-assessment basert på et digitalt spørreskjema. Spørreskjema er basert på kontrollene i ISO27001, men er omformulert og strukturert slik at de enkelt kan besvares av virksomheter som ikke har egne ressurser innen digital sikkerhet.

Det er 36 spørsmål innen områdene:

  • Ledelse og styring av digital sikkerhet 
  • Personvern og GDPR 
  • Opplæring og sikkerhetskultur 
  • Drift og forvaltning av IT 
  • Identitets- og adgangskontroll 
  • Beredskap og hendelseshåndtering 
  • Web- og maildomener 

Experis leverer en rapport som angir modenhetsnivået til virksomheten, og som inneholder konkrete anbefalinger om hva virksomheten bør ta tak i over de neste 12-månedene.

Både spørreskjema og rapport er tilgjengelig på norsk, engelsk og svensk.

 

 

 

Sårbarhetskartlegging

Experis tilbyr teknisk sårbarhetskartlegging av leverandørenes infrastruktur eller kritiske tjenester. Det forutsettes av IP-adressene som skal kartlegges er tilgjengelig fra internett (utside-kartlegging).

Rapportering av funn etter avtale.

Silje Helen Dyvik Experis
Silje Helen Dyvik Experis
Experis Secure
Silje Helen Dyvik, Cybersecurity Customer Manager

For mer informasjon kontakt meg på tlf: 40 23 10 74 / E-post: [email protected]