Vårt unike tilbud

Oppstartsgaranti: Har du mottatt bekreftelse på påmelding, garanterer vi at kurset gjennomføres selv om du er eneste deltager. Alle våre kurs ledes av våre egne kursinstruktører som har spisskompetanse og reell erfaring fra områdene de kurser innen. Sertifiseringsgaranti: Dersom du ikke består eksamen kan du delta på fremtidige kurs uten ekstra kostnad. Fleksibilitet: Alle kurs gjennomføres både i klasserom og digitalt. Deltakerne kan selv bestemme hvordan de vil delta.

Kurs Varighet dager Startdato Ledige plasser Pris Påmelding
CISSP-kurs 5 dager 07.02.2022 Ubegrenset 22 500 NOK Påmelding
CSSLP-kurs 5 dager 29.11.2021 Ubegrenset 22 500 NOK Påmelding
CCSP-kurs 5 dager 07.03.2022 Ubegrenset 22 500 NOK Påmelding
SSCP-kurs 3-5 dager På forespørsel Ubegrenset 22 500 NOK Påmelding
CEH-kurs 5 dager Ubegrenset På forespørsel Påmelding
ISO27001 Lead Auditor kurs 4 dager + online eksamen 07.06.2022 Ubegrenset 23 500 NOK Påmelding
ISO27001 Lead Implementer kurs 4 dager + online eksamen 14.02.2022 Ubegrenset 23 500 NOK Påmelding
ISO27005 Risk Management kurs 3 dager + online eksamen På forespørsel Ubegrenset På forespørsel Påmelding
EXPERIS (ISC)² Kurs

Etablert i 1989, (ISC) 2® er en internasjonal non-profit forening med fokus på å inspirere til en trygg og sikker nettverden. Best kjent er Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) - sertifiseringen. (ISC) 2 tilbyr en portefølje av sertifiseringer som en del av en helhetlig og systematisk tilnærming til sikkerhet. Medlemsorganisasjonen har over 120 000 medlemmer: Blant medlemmene finner man sertifiserte cyber-, informasjons, - programvare- og andre fagfolk som ønsker å fremme sikkerhetsfaget og sørge for at informasjonssikkerhet integreres i virksomhetsrutiner. Visjonen understøttes av organisasjonens forpliktelse til å utdanne og nå allmennheten gjennom deres veldedige stiftelse – The Cyber Safety and Education™. Experis har et parnterskap med ISC2 og har status som “Official Training Partner” (OTP).

Certified Information Security Professional (CISSP)

Kurslengde: 5 dager
Kursbeskrivelse: Grundig intensivkurs som dekker hele kunnskapsbasen for informasjonssikkerhet fra et ledelsesperspektiv. Kurset fokuserer på overordnede konsepter, men går også inn på tekniske nøkkelteknologier, modeller og metoder.
Primærmålgruppe: Sikkerhetsledere; CISO, CIO, sikkerhetsfagfolk, sikkerhetsarkitekter, sikkerhetskonsulenter, beslutningstakere.
Pris: 22 500 NOK

Trykk her for mer informasjon og påmelding til CISSP-kurs.

 

Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

Kurslengde:dager
Kursbeskrivelse: Dekker hele livssyklusen for sikker programutvikling.
Primær målgruppe: Programvareutviklere, sikkerhetsarkitekter, sikkerhetsteknikere, personer med lederansvar innen programutvikling.
Pris: 22 500 NOK

Trykk her for mer informasjon og påmelding til CSSLP-kurs.

Certified Cloud Security Professional (CCSP)

Kurslengde:dager
Kursbeskrivelse: Dekker skysikkerhetsdomenet, inkludert arkitektur, design, juridiske hensyngeografisk distribuert lagring og forsyningskjede. Dette kurset omtales ofte som «CISSP for skytjenester», og er det raskest økende kurset i (ISC)2 porteføljen.
Primær målgruppe: Alle som jobber med skytjenester, CISO, CIO, arkitekter, ingeniører, teknikere etc. 
Pris: 22 500 NOK

Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

Kurslengde: 3 dager (intensivkurs, normal kurslengde er 5 dager)
Kursbeskrivelse: Dekker de tekniske ferdighetene og kunnskapene for å implementere, overvåke og administrere IT-infrastruktur ved hjelp av sikkerhetspraksis, policyer og prosedyrer.
Primær målgruppe: IT-administratorer, ledere, direktører og fagpersoner i nettverkssikkerhet som er ansvarlige for praktisk driftssikkerhet. Dette kurset fungerer også som et supplement til personer som ønsker å ta CISSP men som mangler teknisk erfaring.
Pris: 22 500 NOK

Trykk her for mer informasjon og påmelding til SSCP-kurs.

Experis EC-Council Trainings

EC-Council ble etablert som et resultat av svært nedslående forskning etter angrepet på World Trade Center. Grunnleggeren, Jay Bavisi, stilte seg spørsmålet om hva om et lignende angrep skulle utføres på cyber-slagmarken, etter å ha sett angrepene utfoldende seg. Ville informasjonssikkerhetsmiljøet ha verktøyene og ressursene til rådighet for å hindre et slik angrep? På den tiden var svaret nei. EC-Council, offisielt innlemmet som International Council of E-Commerce Consultants, ble dannet for å lage opplærings- og sertifiseringsprogrammer for informasjonssikkerhet som den globale økonomien ville stole på for å redde dem fra et ødeleggende cyberangrep. EC-Council fikk raskt støtte fra forskere og fageksperter over hele verden og lanserte sitt første informasjonssikkerhetsprogram, Certified Ethical Hacker. Med dette stadig voksende teamet av fageksperter og informasjonssikkerhetsforskere, fortsatte EC-Council å bygge forskjellige standarder, sertifiseringer og opplæringsprogrammer innen e-handel og informasjonssikkerhet.

Certified Ethical Hacker (CEH)

Kurslengde: 5 dager
Kursbeskrivelse: EC-Council Certified Ethical Hacker – kurset verifiserer dine avanserte ferdigheter for å fungere i det verdensomspennende informasjonssikkerhetsdomenet. Mange IT-avdelinger har gjort CEH-sertifisering til en obligatorisk kvalifikasjon for sikkerhetsrelaterte stillinger, noe som gjør det til en sertifisering for fagpersoner innen sikkerhet.
Målgruppe: Etiske hackere, systemadministratorer, nettverksadministratorer og nettverksingeniører, webansvarlige, revisorer og sikkerhetsfagfolk generelt.
Pris:  På forespørsel

Neste dato og påmelding, klikk her

EXPERIS PECB Trainings

PECB er et sertifiseringsorgan som gir kurs¹ og sertifiseringer i henhold til ISO / IEC 17024 for sertifisering av enkeltpersoner. PECB kursene dekker et bredt spekter av fagområder. Vi hjelper fagpersoner og organisasjoner ved å gi dem verdifull utdannelse, evaluering og sertifisering innen anerkjente internasjonale standarder. PECB tilbyr sine ellever kunnskap og sertifiseringer som skaper tillit, kontinuerlig forbedring, er anerkjent i bransjen og kan brukes til å bedre sikkerheten i samfunnet som helhet. Experis har valgt å satse på 3 kurs fra PECB, men utvidelser vurderes kontinuerlig:

ISO27001 Lead Auditor

Kurslengde: 4 dager + online eksamen
Kursbeskrivelse: Gir elevene den nødvendige ekspertisen for å utføre ISMS-revisjon ved å anvende anerkjente prinsipper, prosedyrer og teknikker.
Primær målgruppe:Revisorer, ledere, konsulenter, tekniske eksperter, ekspertrådgivere innen informasjonssikkerhetsstyring.
Pris: 23 500 NOK

Trykk her for mer informasjon og påmelding til ISO27001 Lead Auditor kurs.

ISO27001 Lead Implementer

Kurslengde: 4 dager + online eksamen
Kursbeskrivelse: Gir elevene kompetansen de trenger for å støtte en organisasjon i å etablere, implementere, administrere og vedlikeholde et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) basert på ISO/IEC 27001.
Primær målgruppe: Revisorer, ledere, konsulenter, tekniske eksperter, ekspertrådgivere innen informasjonssikkerhetsadministrasjon og ISMS-teammedlemmer.
Pris:   23 500 NOK

Trykk her for mer informasjon og påmelding til ISO27001 Lead Implementer kurs.

ISO27005 Risk Management

Kurslengde: 3 dager + online eksamen
Kursbeskrivelse: Dekker risikostyringsprosessen ved bruk av ISO / IEC 27005-standarden som referanse.
Primær målgruppe: Risikostyrere for informasjonssikkerhet, teammedlemmer for informasjonssikkerhet, personer som er ansvarlige for informasjonssikkerhet, compliance og risiko i en organisasjon, IT-konsulenter, IT-fagpersoner, informasjonssikkerhetsansvarlige, personvernansvarlige
Pris:  På forespørsel

Neste dato og påmelding, klikk her

MØT VÅRE TRENERE
Jenny Kvist
Jenny Kvist
Stein Møllerhaug
Stein A. J. Møllerhaug
card-leader
Hugo Harming