3 tips for å lede morgendagens digitaliseringsprosjekter

Det norske samfunnet digitaliseres i høyt tempo – både i offentlig og privat sektor – og etterspørselen etter kompetanse er stor. Dermed stilles det også strengere krav til høykompetente prosjektledere, forteller seniorrådgiver i Experis, Bjørn Harald Rasmussen.

Med en ny generasjon arbeidstakere på vei inn i arbeidslivet, er det tydelig at det kreves mer og andre typer lederegenskaper for å gi de ansatte best mulig arbeidsrammer. Dette gjelder i stor grad også prosjektledere.

3 tips for å lede morgendagens digitaliseringsprosjekter

Seniorrådgiver Bjørn Harald Rasmussen i Experis har over 20 års erfaring som prosjektleder. Han merker godt at dagens arbeidstakere krever mer og har andre typer forventninger og krav til sine ledere.

– Rollen blir stadig mer profesjonalisert – både i takt med kompleksiteten i oppgavene som skal løses, men også fordi dagens ansatte krever mer av sine ledere. Mange digitaliseringsprosjekt er ekstremt krevende, og betyr at man kanskje behøver teknologer, økonomer og programmerere inne samtidig. Prosjektet er symfoniorkesteret, med prosjektleder som dirigent og medarbeiderne som skal mestre hvert sitt instrument, sier Rasmussen.

Bjørn Harald Rasmussen Experis
Seniorrådgiver Bjørn Harald Rasmussen

3 tips for å lykkes som prosjektleder
Rasmussen er klar på at det ikke lenger er nok å delegere oppgaver. Den økte kompleksiteten stiller nye krav og økte krav til mellommenneskelighet og smidighet i prosjektene:

  1. Ha en klar og tydelig målsetting ved oppstart av prosjektet
  2. Erkjenn at du ikke vet alt, og vær åpen for å endre kurs når man oppdager nye problemstillinger og muligheter underveis i prosjektet
  3. Vær opptatt av å motivere, inspirere og støtte menneskene på teamet – ikke bare delegere.

Den erfarne rådgiveren mener definitivt det er mulig å holde tritt med utviklingen med noen enkle grep. Alle prosjektledere i Experis oppfordres for eksempel til å ta en Prince2-sertifisering.

– Denne sertifiseringen har de facto blitt en standard i markedet – og særlig dersom man skal jobbe for det offentlige. Dagens digitaliseringsprosjekter er i større grad preget av transformasjonsledelse; man skal transformere og endre – ikke bare implementere en teknologi. Gjennom sertifisering og utvikling innenfor smidig prosjektledelse er man langt bedre rigget for å lykkes i rollen.

Ny arbeidsform krever annen ledelse
I dagens digitaliseringsprosjekt jobber man fundamentalt annerledes enn tidligere. Der man før jobbet i kronologisk rekkefølge, før man fikk et sluttresultat på bordet, er det langt mer dynamisk i dagens måte å drive fremdrift. 

– Tradisjonell prosjektledelse er litt som å bygge et hus. Man lager en byggetegning, deretter setter man opp grunnmur, bygger vegger, setter på taket og avslutter med interiør, sier Rasmussen og fortsetter.

– I dag jobber man gjerne i sprinter. Prosjektmedarbeiderne implementerer noen elementer, finner ut hva som fungerte og ikke fungerte, før man justerer i henhold til det man har lært. Læringsprosessene skjer hurtigere enn tidligere og det krever mye av de som styrer prosjektene.

Prosjektleder og ønsker nye utfordringer - les mer om Experis
Skal din virksomhet i gang med prosjekt? Kontakt oss for en uforpliktende prat