Experis hjelper Inspera med cyber-sertifisering

Experis hjelper Inspera, som jobber med digitale eksamensløsninger, med å bli Cyber Essentials Plus-sertifisert.

Inspera AS er en av de ledende leverandørene for digitale eksamensløsninger og består av et internasjonalt team av edTech-gründere og fagspesialister. De tilbyr innovative, pålitelige og sikre eksamensløsninger, med tilhørende bistand til innføring og digital transformasjon hos utdanningsinstitusjonene.

Inspera referanse Experis

I forbindelse med flere høyt profilerte kunder i Storbritannia har kravene til formalisering av sikkerhetsarbeidet økt. Inspera er nå inne i et sertifiseringsløp for å bli Cyber Essentials Plus-sertifisert, en britisk offentlig støttet sertifiseringsordning som mange institusjoner har som minimumskrav.

En Cyber Essentials Plus-sertifisering krever en del tekniske kontroller, med tilhørende støttende prosesser og bevis for etterlevelse. Hos Inspera har de ansatte mye kunnskap om sikkerhet, men det er behov for å sette sikkerhetsarbeidet i system og sikre nødvendig dokumentasjon. Det må også tilrettelegges for revisjonsspor, uten at dette begrenser smidigheten og effektiviteten vesentlig.

Experis bistår Inspera i sertifiseringsløpet til Cyber Essentials Plus-sertifisering.

I sertifiseringsprosessen er sikkerhetskonsulenten fra Experis en viktig støttespiller for ledelsen i utvikling av ny dokumentasjon og implementeringen av dette. Oppgavene omfatter blant annet utviklingen av prosesser for tildeling av identitets og tilgangstyring av privilegerte rettigheter, prosess for godkjenning av nye applikasjoner, samt retningslinjer for hvordan de ansatte skal møte minimumskravene for endepunktsikkerhet.

Experis bistår også med gjennomgang og tilbakemelding av nye policyer innenfor infrastruktur og rollebeskrivelser, samt rådgivning om hvordan kravene til Inspera Assessment best kan gjenspeiles i dokumentasjon, og hvordan prosesser skal videreutvikles.