Experis’ sommerstudenter hjelper Dissimilis å gå internasjonalt

For andre år på rad arbeidet sommerstudentene fra Experis med å digitalisere det unike notesystemet for organisasjonen Dissimilis. Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom kulturaktiviteter.

I en periode på seks uker i løpet sommeren arbeidet syv studenter på pro-bonoprosjektet for organisasjonen.

Dissimilis

Spesialtilpasset app
I fjor sommer startet sommerstudentene arbeidet med å utvikle en app som skal hjelpe musikklærerne hos Dissimilis å lage noteark spesialtilpasset sine elever. Notearket er basert på et eget fargenotasjonssystem, der det brukes farger istedenfor vanlig noter. Dette har tidligere vært en tidkrevende og lite effektiv prosess, der Dissimilis-instruktørene har benyttet penn og papir. Sammen med Experis har de nå fått på plass en egen app som bidrar til å gjøre undervisningen enklere for elevene.

-Tilbakemeldingene fra Dissimilis er så langt veldig gode. Det er mange instruktører som er glade for at arbeidet deres med fargenotasjon nå kan gjøres på en enklere måte. De kan spare tid, gjøre flere individuelle tilpasninger og dele fargenotasjon med hverandre, forteller Hans Henrik Petersen, prosjektleder i Experis.

Administrasjonssjef i Dissimilis, Silje Kristine Ask, berømmer arbeidet med appen, og gleder seg over at den skal videreutvikles i sommer.

-Deres innsats og engasjement i arbeidet med fargenotasjonsappen er av uvurderlig art for Dissimilis sin del. Vi gleder oss nå til snart å ta det nye systemet i bruk, og ser at dette vil utgjøre et betydelig supplement i vår undervisningsvirksomhet, sier Ask.

Studentene som har jobbet fulltid med dette prosjektet i hele sommer, har bakgrunn fra IT-studier ved NTNU og OsloMet. De gledet seg stort over på få arbeide med et samfunnsnyttig og givende prosjekt.

-I Experis hadde de tilgang på mange flinke mentorer, som veiledet dem gjennom sommerprosjektet. De så fram til å lære mye nytt innen systemutvikling, samtidig som de bidro til å lage et produkt som faktisk vil være nyttig for mange i hverdagen, sier Petersen.

Vil hjelpe brukere over hele verden
I tillegg til oppdatering og forbedring av den eksisterende appen, jobbet årets studenter med en versjon for internasjonalt bruk. Dissimilis har i dag aktivitet i 15 land på fire kontinenter. De ønsker nå at flere av deres avdelinger skal få muligheten til å bruke teknologien.

-Vi er både imponert og takknemlige over de ressurser Experis legger i dette. Det er så mange hensyn å ta som vi ikke hadde anelse om på forhånd, og takket være Experis, ser dette ut til å bli et fantastisk produkt, sier administrasjonssjef Silje Kristine Ask i Dissimilis.

Prosjektet ble startet etter at Dissimilis opptrådte på et internt arrangement for Experis i 2020.

-Dette rørte mange av oss, og vi fikk lyst til å bidra med det vi kunne. I samarbeid med Dissimilis satte vi derfor i gang arbeidet med å digitalisere fargenotasjonen, forteller Petersen.