Møt vår trener Jenny Kvist

Jenny  Kvist Experis

Jenny Kvist, B.Sc.E.E. er en tverrfaglig ekspert på informasjonssikkerhet, forsikring, risiko og databeskyttelse. Jenny har over 20 års erfaring innen informasjonssikkerhet, IT-revisjon og risikostyring innen bank, offentlig sektor og rådgivning. Hun har hatt en rekke roller innen rådgivning, risikostyring, sikkerhetsstyring og IT-revisjon. Jenny deler også sin kunnskap og erfaring ved å presentere opplæringskurs og som konferansier på globale seminarer og konferanser.

I tillegg til å være ISO 27001 Lead Auditor og Lead Implementer trener for PECB, samt CISSP trener for (ISC) 2, har Jenny ledet et bredt utvalg av informasjonssikkerhets- og forsikringsprosjekter, programmer og opplæring for globale ideelle organisasjoner, offentlige etater, og noen av verdens største finans-, forsvars-, teknologi-, telekommunikasjons- og konstruksjonsorganisasjoner.

Jenny forstår at informasjonssikkerhet er en kritisk del av enhver organisasjons virksomhet, at den trenger å tilføre verdi ved og støtte overordnede strategier og mål. Dette vil sikre støtte fra toppledelsen og øke den samlede modenheten til informasjonssikkerhet. Hun har ledet en rekke vellykkede ISO 27001-implementeringer og sertifiseringer internasjonalt og er ISO 27001-konsulent og revisor for flere andre. Annet nylig arbeid inkluderer å delta i utviklingen av ny nasjonal lovgivning om informasjonssikkerhet for offentlige etater og å utvikle og levere informasjonssikkerhetsstyringssystemer og informasjonssikkerhetsopplæring, utdanning og bevissthetsprogrammer for flere kunder.