Møt Tor Inge Sætre

Møt en av våre sjefskonsulenter som jobber med informasjonssikkerhet i Bergen.

I Experis er vi så heldig å ha dyktige konsulenter som i tillegg til solid erfaring innen sitt fagområde, bidrar til å gjøre både vår og våre kunders arbeidshverdag hakket lysere. Vi ønsker å benytte anledningen til å vise frem noen av våre dyktige kolleger. Møt Tor Inge Sætre.

Experis Tor Inge Sætre

Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Jeg er ansatt som sjefskonsulent og tilhører enhet som leverer tjenester innenfor cybersikkerhet innenfor det nordiske markedet.

 

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

I det siste året har det blitt mye hjemmekontor som mange andre. Jeg ser frem til å kunne møtes fysisk, selv om vi etter hvert klarer godt og jobber virtuelt.

 

Kan du fortelle litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

Jeg jobber akkurat nå med 3 ulike interne prosjekt/initiativ for å støtte opp om de spennende endringene som skjer i selskapet. Det ene prosjektet er en leverandørkontrolltjeneste for å sikre at informasjonssikkerheten blir godt nok ivaretatt i et helhetlig perspektiv, også operasjonelt – og bistå med korrektive tiltak der dette er nødvendig.

Det andre prosjektet er AI hvor Experis nylig er blitt assosiert partner til Norwegian Cognitive Center (NCC) og IBM partner, hvor vi sammen med NCC og IBM kan tilby våre kunder en fast-track prosess for å teste ut AI løsninger i en «test garasje» til en svært lav kostnad. Det tredje prosjektet er en innovasjonstjeneste hvor vi kan bistå våre kunder med innovasjon.

Alle disse tjenestene er rettet mot det nordiske markedet, som betyr Norge, Finland, Sverige og Danmark, og i sum være både en verdiskapnings- og verdisikringspartner for våre kunder.

 

Hva var det som fikk deg interessert i teknologi, informasjonssikkerhet og risikostyring? 

Jeg har alltid interessert meg for ny teknologi og skape, noe jeg antakelig har arvet fra min far som var en av de 5 første i Norge som etablerte teknisk nettverk på Stord som sørget for tilgang til Sky Channel  og Pat Sharp via kabel. Jeg har i flere år vær tilknyttet nye teknologiprosjekter, og selv vært grunder. Jeg har erfart at teknologi stadig er i en akselererende utvikling som gir fantastiske muligheter, samtidig som risikobildet og behov for bedre styring og kontroll har økt tilsvarende. Med min tekniske bakgrunn og som utdannet trafikkflyger, så ønsket jeg å bidra til bedre og mer robuste løsninger.

 

Hva har du åpent på desktopen på jobb?

Akkurat nå har jeg hatt oppe Sharepoint Spaces i designmodus hvor jeg holder på å sette sammen en Experis innovasjonstjeneste i 3D med støtte for bruk av Hololens 2. I tillegg har jeg oppe BowTieXP, et datadrevet risikoverktøy sammen med et rikt bibliotek med informasjonssikkerhetsstandarder for å  visualisere og styre risiko i form av Bow-Tie (sløyfediagram).

 

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Jeg liker best å jobbe med oppgaver hvor det moderniseres og bygges nye ting, i stedet for å rydde opp i gammel moro.

 

Hvordan sørger du for å holde deg faglig oppdatert?

Experis har svært dyktige og gode kollegaer, med god delingskultur. I tillegg benyttes det store nettet, samt gode kilder som eksempelvis Gartner hvor vi har nært og godt samarbeid, og OCEG.ORG som har svært mye spennende og bra å by på når det gjelder Governance, Risk og Compliance.

 

I din tid som konsulent, hva er det som har utviklet seg mest?

I min tid som konsulent de tre-fire siste årene, så er det kombinasjon av teknologiutvikling og digitalisering sammen med et økt trusselbilde av type målrettede cyberangrep.

 

Hvordan ser du utviklingen går videre?

Bruk av nye moderne teknologier som eksempelvis AI og IOT vil bidra til mange nye innovative bærekraftige tjenester. På den andre siden vil ondsinnede aktører sammen med sofistikert bruk av AI og Deep Fake dessverre representere større og større del av vårt trusselbilde. I kombinasjon med at flere og flere av informasjonsverdiene er i hendene på aktører utenfor selskapets fire vegger i form av tjenesteleverandører, vil dette i sum kreve nye måter å tenke risiko, operasjonell styring og kontroll på. Tillitsbasert tilnærming og årlig revisjon av sikkerhet vil ikke være nok. For å sikre verdier og robusthet, vil det kreve mye mer aktivt forebyggende sikkerhetsarbeid på alle nivå gjennom bedre samhandling og læring på tvers. Gode visuelle og integrerte datadrevne styringssystem vil være en viktig suksessfaktor.

 

 

Har du noen hobbyer?

Jeg liker å lage musikk og spiller piano, i tillegg til å trives godt i det maritime miljø i form av båtturer, dykking, padling.

 

Hva gleder du deg mest over ved å jobbe som konsulent?

Tilhøre et godt faglig miljø, kunne bruke mine kreative egenskaper og bistå kunder med å både skape nye verdier samt sikre disse.

 

Om Experis:
Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte. Selskapet har lang erfaring med prosjekt- og løsningsleveranser innen IT til både offentlig og privat sektor. Selskapets fag- og bransjekompetanse i kombinasjon med velprøvde metoder og prosesser skaper trygge, forutsigbare rammer både for smidige, nyskapende og mer tradisjonelle prosjekter. Experis har erfarne konsulenter innen teknologiledelse, med bakgrunn som rådgivere, ledere og fagspesialister.