- Med en CISSP-sertifisering ruster du deg for fremtiden

Når cybertruslene øker rundt omkring i verden er cybersikkerhet et enda mer prioritert område for norske bedrifter og organisasjoner. Med en CISSP-sertifisering møter du den økende etterspørselen på ekspertisen innen cybersikkerhet – og holder deg konkurransedyktig på morgendagens arbeidsmarked.

Trusler som phishing, DDos, ransomware og andre typer av hacking øker stadid. Dette leder i sin tur til en enorm etterspørsel av informasjons- og IT-sikkerhetskompetanse. Uansett om man vil begynne å jobbe i sikkerhetsbransjen, eller allerede gjøre og vil lære deg mer, så finnes det mange fordeler med å få seg en sertifisering – der CISSP (Certified Information Systems Professional) er en av de mest velkjente.

Hva er CISSP-sertifisering?

Å ta informasjonsystemsertifiseringen eller å ta et CISSP-kurs gir deg relevant kompetanse og kunnskap for å møte dagens etterspørsel i cyberssikkerhetsindustrien. Det viser at du har en dyp forståelse for ikke bare nåværende trusler, men også for nye trusler som vi kommer til å møte i fremtiden.

Eksamen bygger på CBK (Common Body of Knowledge) og bakom sertifiseringen står organisasjonen (ISC)2, som sikrestiller kvalitetsnivået av kurset som gis av et fåtall akkrediterte institutter over hele verden. CISSP-kurset har som mål å gi erfaring, ferdigheter og evnen til å utforme, utvikle, implementere og vedlikeholde informasjonssikkerhetsarbeidet i en organisasjon eller i en virksomhet.

Ikke overbevist?

Sikkerhetspersonell er som oksygen i informasjonssystemene vi alle er avhengige av for å drive vår virksomhet. CISSP-sertifiseringen er som en luftrenser; den plasserer profesjonelle i en annen liga enn andre sikkerhetsprofesjonelle med sin bemerkelsesverdige dyptgående kunnskaps og praktisk erfaring.

En CISSP-sertifisering gir fordeler for både ansatte og arbeidsgivere. Fordelene med en CISSP-sertifisering for deg personlig er blant annet:

 1. Et godt grunnlag for en fremgangsrik IT-karriere
  CISSP-kurset gir en ikke bare et godt kunnskapsgrunnlag; som sertifisert blir du med i et globalt community av sikkerhetseksperter, og mulighetene til fortsatt forbedring innen dette miljøet er et mål i seg selv.

   

 2. Høyere mobilitetspotensiale
  Når du er sertifisert kommer du til å merke at dine alternativer blant arbeidsgivere øker.


 3. Høyere lønn og bedre jobbmuligheter
  Denne bransjen er kanskje den eneste bransjen som ikke har en arbeidsløshetskrise. Med den enorme etterspørselen kan en CISSP-sertifiseringen endre vektskålen til din fordel.

   

 4. IT-sikkerhets- og informasjonssikkerhetskompetanse
  Man må være beredt på å følge den siste utviklingen og utfordringene som organisasjonene står overfor og løse dem.

   

 5. Få etterspurt kompetanse
  Uansett hvor dyktig du er og hvor mange års erfaring med sikkerhetsutfordringer du har, så forventer arbeidsgivere dokumentasjon som beviser at du kan det du kan.

   

 6. Globalt anerkjent sertifisering
  Din CISSP-certifiering er gyldig uansett hvor i verden du er.

   

 7. Hold deg oppdatert og et steg foran
  Bedrifter leter ofte etter eksperter som kan agere raskt og sette inn passende tiltak for å håndtere de økende cybertruslene.

   

 8. Forstå behovet av samsvar
  Med en korrekt forståelse for tvister, regelverk og informasjonsbeksyttelse kan de beste metodene bli gitt slik at arbeidsgivere kan overholde lovkrav.

 

Fordeler med CISSP-sertifisering for arbeidsgivere:

 • Det kommer til å øke organisasjons goodwill og troverdighet bland deres kunder.
 • Det bekrefter organisasjonens ansvar for å sikre informasjonssystemene..
 • Sertifisert personell kan gi konkurransefordeler i forretningsrelasjoner og dermed økt gevinst.
 • Det hjelper virksomheten med å beskytte klassifisert forretningsinformasjon.
 • Det hjelper virksomheten med å beskytte kundenes personopplysninger.
 • Det hjelper virksomheten med å analysere potensielle risikoer og implementere rett beskyttelse.
 • Det hjelper virksomheten med å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Det hjelper virksomheten å forstå metoder for gjenoppretting av katastrofer..
 • Det bidrar til god strukturering av sikkerhetspolicyer, protokoller, prosesser etc. relatert til informasjonssystemene.

 

Både arbeidsgivere og yrkesaktive kan altså dra nytte av en CISSP-sertifisering – og du er på rett plass om du leter etter en! For mer informasjon om sertifiseringen, eksamen, kostnader, tidspunkter etc., kontakt oss her.