Økt mangfold gir bedre IT-løsninger

– For å utarbeide løsninger som gir nytte til alle deler av befolkningen, må menneskene bak algoritmene representere mangfoldet i samfunnet, sier Trygve Solem, adm. direktør i Experis.

Trygve Solem Jefferson Wells

Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i livene våre. Solem mener mer mangfold i IT-bransjen er avgjørende for å skape de beste løsningene fremover.

– Målet til Experis er at IT-bransjen skal representere alle deler av befolkningen. Da er vi helt avhengig av å øke kvinneandelen. Derfor har vi igangsatt en rekke ulike aktiviteter for å vekke interessen for koding og programmering blant jenter, sier han.

Experis jobber med ulike aktører for å nå dette målet, blant annet gjennom gullmedlemskap i kvinnenettverket ODA og som samarbeidspartner i Jenteprosjektet Ada og CodeHub på NTNU. Felles for prosjektene er målet om å inspirere flere kvinner til å velge en karrierevei som tradisjonelt har vært svært mannsdominert.

– Det er viktig å være til stede som samarbeidspartner på disse arenaene. Det handler ikke bare om å tiltrekke jenter til studiet, men også om å beholde dem gjennom hele graden. Da tror jeg det er ekstremt viktig at vi som arbeidsgiver viser at vi har interesse for kompetansen deres, og kan fungere som en sparringspartner, sier Solem.

Mangfold lønner seg

Kvinner med IT-utdanning er blant de mest ettertraktede kandidatene på arbeidsmarkedet. De siste årene har omtrent én av tre søkere til teknologirettede studier vært jenter. Det er resultat av mange år med målrettet jobbing for en jevnere kjønnsbalanse. Andrea Hvattum, forretningsutvikler i Experis, tror det tradisjonelle synet på kjønn i bransjen er i ferd med å viskes ut.

– IT-bransjen har vært litt preget av stereotypien om at dette er en jobb for menn. Vi er godt i gang, men langt fra ferdig med arbeidet med å få inn flere kvinner. På sikt vil resultatet være mer tverrfaglighet og mangfold, som i neste omgang gir bedre løsninger for kundene. 

Deler innsikt med studentene

Både ODA, Jenteprosjektet Ada og CodeHub er primært rettet mot kvinner. Hvattum er likevel tydelig på at Experis og andre aktører i bransjen gjerne skulle sett at det ikke var behov for slike initiativ.

– På lang sikt er målet vårt, og målet til initiativtakerne vi støtter, at disse prosjektene blir overflødige. Først når IT-utdanning er et helt naturlig valg for kvinner, på lik linje med andre studieretninger, har vi kommet langt nok. Enn så lenge er det mangel på nok kvinner til å skape det nødvendige mangfoldet – derfor mener vi slike tiltak fortsatt har en viktig funksjon.

Experis kurser kvinnelige studenter i datasikkerhet, gir råd om hvordan de kan posisjonere seg for fremtidige styreverv, og deler innsikt om hvordan arbeidshverdagen typisk ser ut for de som ønsker seg en karriere i IT-bransjen.

–Jeg tror flere går rundt med en liten klump i magen og tenker «Er dette rett for meg?». Legger du til koronapandemien i ligningen, så er det utfordrende for mange. Det er viktig for studenter å høre direkte fra næringslivet, sier Hvattum. 

Experis etablerer FemTechNet

Experis er Gullpartner i ODA-nettverket som bla. arbeider for å øke kvinneandelen i IT-bransjen. Dette gjenspeiler Experis’ mål om å tiltrekke, utvikle og beholde flere kvinner i selskapet og i bransjen.  På nyåret lanserer Experis sitt eget nettverk med fokus på mangfold, FemTechNet. 

Med FemTechNet styrker vi vårt fokus på å øke kvinneandelen i selskapet. Samtidig er nettverket åpent for alle i Experis som ønsker å ta del i det, uavhengig av kjønn. Ved å skape FemTechNet ønsker Experis å understreke vår holdning til mangfold, sier Hvattum.