Rekrutteringstjenester

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap. Vår forretningsmodell bygger på at ledere rekrutterer ledere, og fagspesialister rekrutterer fagspesialister.

Våre rådgivere er spesialister på rekrutterings- og testverktøy, og har spesialkompetanse innenfor sitt fagområde. Vi utfører over 400 rekrutteringer hvert år, og gjennomfører over 6000 intervjuer. Vår rekrutteringsmetodikk er basert på lang erfaring og solide vitenskapelige kunnskaper. Dette sikrer både kvalitet og effektivitet.

Search and selection


Avhengig av hvilke kompetanser og ferdigheter du er på jakt etter, benytter vi ulike metoder og kanaler for å identifisere og tiltrekke oss kandidater med riktig bakgrunn. Våre rådgivere har solid kompetanse inne målgruppetilpasset annonsering i tradisjonelle, digitale og sosiale medier. Som erfarne rekrutterere har vi bygget opp et omfattende nettverk og kandidatbase med personer som venter på den rette utfordringen. Vi søker også målrettet etter kandidater med spesialkompetanse i eksterne nettverk og åpne kilder.

Spesialtilpassede løsninger


Vi påtar oss både individuelle rekrutteringsoppdrag og volumrekrutteringer, samt delprosesser. Eksempelvis kan vi gjennomføre en førsteseleksjon av søkere, sjekke referanser, gjennomføre tester og gi tilbakelesninger med mer. Vi utfører også rådgivningstjenester ved for eksempel internrekrutteringer eller omorganiseringer.

 

Vi finner kompetansen du trenger, på ledernivå og innen ulike fag- og spesialistroller.