Executive Search

Å rekruttere rett person til nøkkelposisjoner er avgjørende for bedrifters suksess. Vår erfaring er at til de fleste lederstillinger og sentrale nøkkelroller, må kandidater aktivt oppsøkes. For å bistå våre kunder i søken etter den riktige kandidaten, har Experis bygget opp Norges største researchmiljø.

Våre rådgivere innen research og analyse jobber metodisk og systematisk for å finne de rette kandidatene. I våre rekrutteringsprosesser som omfatter executive search er vi opptatt av at research er involverte på prosessen fra et tidlig stadium for å sikre kvalitet på searcharbeidet.

Searcharbeidet utføres i henhold til en systematisk og strukturert metodikk hvor vi  kartlegger markedet for å identifisere de dyktigste kandidatene. En god searchstrategi omfatter analyse, kartlegging og bruk av kilder og nettverk. Når vi er på jakt etter ledere og spesialister til strategisk viktige stillinger, er vår erfaring at executive search er nødvendig for å få et godt kandidattilfang.

Vi tilbyr komplette rekrutteringsprosesser, delprosesser og interimledelse.