IT: Testledelse

Våre programledere innen test og testledelse har en solid faglig plattform i form av metodekunnskap og sertifiseringer, med lang erfaring fra strategisk arbeid innen test, operasjonalisering av og hands-on testledelse i programmer, prosjekter og team. I tillegg til bransjekunnskap og spesialiseringer som matcher aktuelle kundebehov.

Experis leverer testledelse og strategisk rådgivning innen test.

Experis Test baserer testmetodikk på ISTQB og ISO/IEC/IEEE29119, og vil kunne gjennomføre prosjekter i henhold til denne dersom kunden selv ikke har en definert metodikk. Der kunden har etablerte testprosesser og egen metodikk, vil våre konsulenter kunne tilføre sin testkompetanse til disse. 

ISO/IEC/IEEE29119 er den nyeste standard innenfor test og inneholder alle de sentrale komponenter knyttet til test. Våre testledere og testrådgivere er:

  • Kjent med etablering og forankring av teststrategi og operasjonalisering av denne
  • Kjent med anvendelser av testprosesser fra standarden
  • Kjent med malverk og styringsdokumenter fra standarden
  • Kjent med prosjektstyring, for å kunne helhetsstyre testaktiviteter i tett samarbeid med prosjektleder
  • Kjent med forskjellig metodikk for gjennomføring av prosjekt som f.eks. Waterfall, Scrum og Kanban