IT: Business Intelligence

Business Intelligence (BI) handler i all enkelhet om å sammenstille data til verdifull informasjon som sikrer god virksomhetsstyring og beslutningsstøtte.

Experis har lang erfaring med å jobbe tett med forretningssiden for å få på plass BI-løsninger som sikrer helhetlig kundeinnsikt.

Experis har lang erfaring med å jobbe tett med forretningssiden for å få på plass BI-løsninger som sikrer helhetlig kundeinnsikt. Dette gir en mulighet til å kunne forutse handlinger, simulere og predikere om fremtiden slik at en tar riktige beslutninger.

Experis har prosjektledere, arkitekter, utviklere, testledere og forretningsanalytikere som har lang erfaring fra planlegging, utvikling og drift av datavarehus-løsninger på Microsoft SQL Server. Vi har også erfaring på BI-løsninger knyttet til rapportering og analyse ved hjelp av Microsoft sine rapporteringsverktøy SSIS, SSAS, Excel (PowerPivot), PowerView og SharePoint. Hovedfokuset – og en av de viktigste suksessfaktorene i vårt BI-team – har vært stor involvering og godt samarbeid mellom IT og forretningsområdene.

Flere av våre konsulenter har 12 års erfaring på dette området fra DNB hvor datavarehus for pensjon og livsforsikring ble bygget fra bunnen av. Våre konsulenter er også involvert i utviklingen av ny datavarehusplattform for hele konsernet i DNB.