IT: Prosjektledelse

Våre prosjektledere og rådgivere har solid faglig plattform i form av metodekunnskap og relevante sertifiseringer. De har kunnskap om totalprosessen innen IT, og innehar samtidig bransjeorientering eller spesialisering som matcher behovene til våre kunder.

Experis IT prosjektledelse

Experis har valgt Prince2 som vår foretrukne prosjektmetodikk, og vil kunne gjennomføre prosjekter i henhold til denne dersom kunden selv ikke har en definert metodikk. Der kunden har utviklet sin egen metodikk vil våre konsulenter kunne overføre sin metodeerfaring fra Prince2 til andre gjennomføringsprinsipper.

 

Prince2 inneholder alle de sentrale prosessene knyttet til prosjektgjennomføring. Våre prosjektledere og rådgivere er:

 

·         Kjent med alle faser og nivåer innenfor prosjektstyring

·         Kjent med styringsgrupper, godkjenningsnivåer og rapporteringsveier

·         Kjent med formelle beslutningspunkter underveis i prosjektgjennomføringen

 

For å sikre forståelse av totalprosesser rundt IT har Experis fokusert på ITIL og TOGAF som rammeverk for henholdsvis driftsprosesser og virksomhetsarkitektur. For utviklingsprosjekter kan det være relevant å utnytte fordelene knyttet til agile metoder slik som Scrum og Kanban.