IT: Arkitektur

Et riktig samspill mellom strategi, forretning og teknologi er nøkkelen for å hente ut mest mulig effektivitet i de fleste organisasjoner.

God IT-arkitektur hjelper organisasjoner å integrere og innføre riktige IT-verktøy, prosesser og systemer fra et forretningsperspektiv og et strategiperspektiv.

Våre konsulenter bidrar med:

  • å nå strategiske mål som er avhengige av IT-ressurser
  • å forbedre organisasjonen ytelse gjennom effektivisering av IT-systemer
  • å samordne strategikrav og forretningskrav til IT-systemene

Konsulentene jobber med TOGAF-rammeverket for å sikre at våre kunder kan forvalte arkitektur og rammeverk videre i egen organisasjon. Arkitektens rolle gjennom TOGAFs faser innebærer at våre konsulenter jobber på alle organisasjonsnivåer hos våre kunder og er tett på både forretningssiden og teknologisiden.