Sluttvurderinger

I enkelte tilfeller ønsker oppdragsgiver kun bistand i vurderinger av enkeltkandidater.

Ved behov kan våre rådgivere bistå med faglig vurdering av finalekandidater i sluttfasen av rekrutteringsprosessen. Dette innebærer ofte bruk av tester samt gjennomføring av strukturerte dybdeintervjuer. Vi kartlegger kandidatenes personlige egenskaper, arbeidsform, ledelsesfilosofi og motivasjonen for stillingen.

Våre faglige vurderinger og anbefalinger vil være basert på vår forståelse av rollen, organisasjonen og behovsanalysen til den aktuelle stillingen.

Les mer om våre rekrutteringsprosesser >>