Executive Search and Selection: Prosess

Vi gjennomfører over 200 rekrutteringsprosesser i året, og er opptatt av kvalitet i alle ledd. Her kan du lese mer om våre prosesser.

Analyse som grunnlag

Vi starter nye oppdrag med en grundig analyse av hva som kreves for å fremgang og ønskede resultater i virksomheten, og den bestemte rollen det rekrutteres til. I samarbeid med kunden definerer vi ansatte på ulike nivåer i virksomheten, som bidrar med sitt syn på virksomheten som helhet og det aktuelle oppdraget. Vi gjennomfører strukturerte intervjuer med disse, som danner grunnlaget for de kravene og kvalifikasjonene som legges til grunn for det videre arbeidet med å finne de best egnede kandidatene.

Strukturert søkeprosess

Prosessen for kandidatsøk utføres i henhold til en strukturert metodikk hvor vi analyserer hvor, hvordan og på hvilken måte vi skal gå fram for å finne de absolutt beste kandidatene til oppdraget. Ved hjelp av en markedskartlegging utarbeider vi en oversikt over hvilke nettverk, organisasjoner og bedrifter det er relevant å undersøke og kontakte. Kanskje finnes de best godt egnede kandidatene innenfor en helt annen bransje emn kundens egen? Eller på det internasjonale markedet? Vårt omfattende kandidatnettverk, både nasjonalt og internasjonalt, er en viktig del av vår markedsundersøkelse, i tillegg til våre senior sjefsrekruttereres personlige nettverk. 

Markedsundersøkelsen er et avgjørende dokument vi bruker som et aktivt verktøy gjennom hele søkeprosessen. Dette utgjør et konkret grunnlag for hvordan vi arbeider med kandidatsøking til det spesifikke oppdraget.

Resultatene fra kandidatsøket tar vi deretter med tilbake til kunden, der vektlagte kvalifikasjonskrav, gjennomførte evalueringer samt vår innsikt knyttet til bedriftens behov og ønsker, presenteres.

Kandidatvurdering

Under vurderingen av de aktuelle kandidatene, gjør vi en helhetlig evaluering av kompetanse, ferdigheter og personlige egenskaper. Vi kvalitetssikrer CV-informasjon, men også mindre synlige ferdigheter, som evnen til problemløsing, emosjonell intelligens, verdier og lederstil. Dette gjør vi for å sikre en kvalitativ vurdering av aktuelle kandidaters totale evne til å levere resultater i tilknytning til det aktuelle oppdraget, og for virksomheten for øvrig.

Vår metode for evaluering av endelige kandidater baserer seg på en velprøvd kombinasjon av tester, strukturerte dybdeintervjuer og referansesjekk. Hvilke evner og egenskaper er nødvendige for at du skal lykkes best mulig? Hvordan har den aktuelle personen utført sin lederrolle tidligere og hvordan har han eller hun jobbet for å oppnå resultater? Og hvilken kandidat har egenskaper som til sammen gjør vedkommende til det beste valget?

En fremgangsrik leder kjennetegnes av gode ferdigheter knyttet til problemløsning, og dette er derfor et viktig parameter under vår kandidatevaluering. Vi er likevel overbevist om at høy emosjonell kompetanse i stadig økende grad er en viktig forutsetning for effektiv ledelse, og for å kunne motivere sine ansatte til å jobbe mot et felles mål. Derfor undersøker våre tester både emosjonelle ferdigheter og evne til effektiv problemløsing.

Når kandidatvurderingene er ferdig gjennomførte presenterer vi arbeidet for kunden i en kandidatprofil.