Rekrutteringsprosessen fra A til Å

Vi gjennomfører i stor grad komplette rekrutteringsprosesser og er opptatt av kvalitet i alle ledd. Ved rekrutteringsprosesser stiller gjerne våre kompetente rådgivere som rådgivere og samtalepartnere.

Grundig virksomhet- og behovsanalyse

Vi starter alle nye oppdrag med en grundig analyse av kundens virksomhet og rollen det skal rekrutteres til, med fokus på hva som kreves for å få fremgang og resultater. Vi er opptatt av transparente rekrutteringsprosesser og vektlegger å forankre prosessen i organisasjonen, gjennom tett samarbeid med oppdragsgiver.

Annonsering

Våre rådgivere bistår med utarbeidelse av medieplan, kunngjøring og utforming av utlysningstekst. Vi har solid kompetanse innen annonsering på digitale flater og i sosiale medier, og flere av våre rådgivere har bakgrunn fra markedsføring og kommunikasjon.

Executive search

Vår erfaring er at aktivt kandidatsøk er nødvendig for å sikre tilfang av markedets beste kandidater. Våre rådgivere utarbeider en searchstrategi og kartlegger aktuelle miljøer og bransjer for å identifisere potensielle kandidater.

Seleksjon av kandidater

Vår rekrutteringsmetodikk er basert på solide vitenskapelige metoder. På bakgrunn av kravspesifikasjonen velger vi de mest aktuelle kandidatene til førsteintervju, testing og strukturerte kompetansebaserte intervjuer. Evne- og personlighetstester er viktige verktøy i seleksjonsprosessen.

Profesjonell tilnærming

I en rekrutteringsprosess vektlegger vi gode kandidatopplevelser, og er opptatt av å ivareta oppdragivers gode omdømme. Vi får gode tilbakemeldinger fra kandidater vi er i dialog med, og setter konfidensialitet høyt.

Verdiskapende sparringspartnere

Etter ansettelse legger Experis stor vekt på å følge opp både kandidater og oppdragsgiver. Våre kunder opplever oss som en verdifull samtalepartner i diskusjoner om strategi, forretningsutvikling og organisasjonsendringer.

Les mer om våre rådgivere >>