Experis Executive

Experis Executive er en av markedets fremste aktører innen Executive search and selection, og har lang erfaring med å rekruttere ledere til norsk næringsliv. Vi bistår deg og din virksomhet med å finne dyktige ledere og nøkkelpersonell.

Executive search and selection er et verktøy vi bruker for å hjelpe oppdragsgiverne våre å finne, evaluere og rekruttere erfarne kandidater til sentrale nøkkelposisjoner i bedriften. Felles for kandidatene vi er på utkikk etter er at de er fremgangsrike og effektive ledere, eller strategiske spesialister på selskap- eller konsernledernivå.

Å rekruttere rett person til nøkkelposisjoner er avgjørende for bedrifters suksess. Konsekvensene av en feilrekruttering kan få tilsvarende avgjørende betydning. Vår lange erfaring, kvalitetssikrede metodikk, store nettverk og forpliktelsen vi føler overfor kundene våre, gjør oss til en verdifull samarbeidspartner for bedrifter på jakt etter rett person til et oppdrag eller en stilling.   

Å finne CV-er som samsvarer med ønskede kvalifikasjoner er ikke nødvendigvis vanskelig. Utfordringen ligger i å finne de personene som har evnen til ta virksomheten til et nytt nivå. Både kvalitetssikring av kvalifikasjoner, og avklaring av ferdigheter som ikke går like klart fram i en CV- som evnen til å løse problemer, emosjonell intelligens, verdisett og lederstil. Av avgjørende betydning er også en persons evne til å levere resultater i det aktuelle miljøet.

Det er ikke  alltid man finner de best egnede kandidatene innenfor eget nettverk. Det er heller ikke nødvendigvis de mest åpenbare, eller kjente, navnene som representerer de beste kandidatene for et gitt oppdrag. 

Vi finner høyt presterende individer, som kan vise til tidligere gode resultater i en lederrolle over flere år. Disse har en hektisk arbeidshverdag, og er sjeldent aktivt på utkikk etter nye utfordringer. En strukturert søkeprosess, preget av nøyaktighet, integritet og konfidensialitet, er derfor et avgjørende element i vårt arbeid med vellykket rekruttering på vegne av våre kunder. 

Vi er likevel overbevist om at høy emosjonell kompetanse i stadig økende grad er en viktig forutsetning for effektiv ledelse, og for å kunne motivere sine ansatte til å jobbe mot et felles mål. Derfor undersøker våre tester både emosjonelle ferdigheter og evne til effektiv problemløsing.

Når kandidatvurderingene er ferdig gjennomførte presenterer vi arbeidet for kunden i en kandidatprofil. Les mer om vår prosess >