Executive Search - rekruttering av ledere og nøkkelpersoner

Experis Executive er en av Norges ledende aktører innen lederrekruttering og executive search. Våre rådgivere har solid ledererfaring og tung rekrutteringsfaglig kompetanse. Vi finner den rette lederen til å videreutvikle og skape vekst i din virksomhet.

I kampen om å finne de beste kandidatene handler det om å alliere seg med en samarbeidspartner som har forutsetninger for å gjennomføre profesjonelle rekrutteringsprosesser. Våre rådgivere i Experis Executive har selv erfaring fra tunge og strategiske lederroller i ulike bransjer og sektorer. Dette gir oss gode forutsetninger for å sette seg inn i din virksomhets behov og utfordringer.

Vi finner riktige ledere og nøkkelpersonell

I samråd med oppdragsgiver identifiserer vi verdier, kompetanse og atferd som er nødvendige for å lykkes i stillingen. I seleksjonen av kandidater benytter vi oss av en gjennomprøvd og strukturert rekrutteringsmetodikk, hvor blant annet bruk av evne- og personlighetstester inngår som viktige verktøy.

Vår erfaring er at til de fleste lederstillinger må kandidater aktivt oppsøkes. Experis Executive har et team med erfarne rådgivere innen executive search, alle med høyere utdanning, stort kandidatnettverk og solid markedsinnsikt.

Verdiskapende sparringspartner

I en tid med store omstillinger i norsk næringsliv og forvaltningen opplever våre kunder oss som gode sparringspartnere, som bistår med gode diskusjoner om strategi, forretningsutvikling og organisasjonsendringer.

Les mer om våre rådgivere her >>