Experis IT har hjulpet en av Norges største banker å utvikle nye digitale løsninger

Digitalisering er en pågående og jevn prosess. En av Norges ledende banker har utviklet sine digitale tjenester og nettbankløsninger ved hjelp av konsulenter fra Experis IT.

Med et jevnt behov for konsulenter har banken fått god hjelp av Experis i over ti år. Samarbeidet, som startet med tradisjonell levering av IT-konsulenter, ble i 2007 utvidet til en strategisk rammeavtale. Experis IT har IT-konsulentene du trenger. Bilde: Istockphoto.

–Da ønsket banken å gjøre noe med leverandørstrukturen for sine IT-tjenester. Inntil da hadde de direkteavtaler med alle sine IT-leverandører, noe som innebar egne avtaler med over 100 aktører, forklarer Morten Queseth i Experis IT. 

Fra 100 til 10 IT-leverandører

Mange direkteavtaler gjorde arbeidet knyttet til administrasjon og kontraktsforhandlinger svært tidkrevende. Det ga også dårlig kontroll på egne kontraktsforpliktelser og høye administrasjonsutgifter. 

–Med strategisk hjelp fra oss gikk de fra 100 til 10 leverandører, og de andre konsulentene ble reforhandlet innunder ”Experis-paraplyen”.

Breddeleverandør

For kunden representerer Experis IT en viktig breddeleverandør. I tillegg til breddeavtalen er det også inngått en spesialistavtale.

–Vi hjelper dem med effektiv administrasjon og leveransehandler for spisskompetanse. Vi sikrer leveransekapasitet og fungerer som en viktig benchmarker i forhold til priskvalitet, sier Queseth.

Banken hadde behov for å styrke kapasiteten og få inn ny kompetanse. Experis IT er også deres hovedleverandør på prosjektledelse og har en konsernrammeavtale på rekruttering av ledere og til ulike forretningsfunksjoner.

Ny tilnærming

Banken hadde både behov for å styrke kapasiteten og for å få inn ny kompetanse. Dette krevde en ny tilnærming.

–Vi har fått være med på hele reisen. Fra rollen som leverandør med volum på operative tjenester til rollen som strategisk støttespiller og leverandør av prosjektledere, arkitekter og leverandørstyring.

Hvorfor Experis?

På spørsmål om hvilke faktorer som har vært avgjørende for det gode samarbeidet, kommer svaret fra Queseth raskt:

–Vi har god bransjeforståelse og er bredt posisjonert hos kunder. Den inngående bransjeforståelsen sikrer også god kundeforståelse. Samtidig har det vært en gjensidig fordel for både oss og kunden, at vi har fått mulighet til å jobbe inngående med flere avdelinger over tid.

–Hos andre leverandører opplever ofte kundene, som har svært spesifikke kvalifikasjonsbehov, at de ikke nødvendigvis får de best egnede kompetansetilbudene. Experis er leveransedyktige og kunden opplever i stor grad at kompetansen de får hjelp med er mer relevant.