Kompetansedrevet vekst med nyansatt forretningsutvikler

Når Østfold Energi skulle ansette en forretningsutvikler for å utvikle nye energirelaterte forretningsområder, benyttet de Experis som rekrutteringspartner.

Østfold Energi er en av landets største produsenter av vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Nå har strømprodusenten sammen med Experis rekruttert en forretningsutvikler med ansvar for å utvikle nye energirelaterte forretningsområder.

Hege Håkonsen, direktør HR, kommunikasjon og IT, Østfold Energi – Vår nye strategi skal i tillegg til å forbedre eksisterende virksomhet innen vannkraft, vindkraft og fjernvarme, også skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst. I forbindelse med gjennomføringen av strategien har vi derfor ansatt en forretningsutvikler som skal lede dette arbeidet, sier Hege Håkonsen, direktør HR, kommunikasjon og IT i Østfold Energi.

Selskapet har 55 ansatte fordelt på tre lokasjoner i Indre Sogn, Sarpsborg og Rakkestad. I 2017 leverte strømprodusenten 2 506 GWh, tilsvarende strømforbruket til nesten 120 000 husstander.

Søkte relasjonsbygger med forretningsteft

I rekrutteringsprosessen søkte ledelsen åpent etter kandidater med relevant erfaring og dokumenterte resultater innen forretningsutvikling.

– Så lenge kandidaten hadde interesse og forståelse for ny teknologi, var det ikke viktig om det var en sivilingeniør, økonom eller om kandidaten hadde annen relevant formell bakgrunn. Det viktigste er å ha kompetanse på metodeverk for innovasjon og forretningsutvikling. I tillegg var vi opptatt av personlige egenskaper som evne til å bygge relasjoner, tillit og troverdighet. Vi så etter en relasjonsbygger med gode formidlingsevner, sier Håkonsen.

Forankring i selskapet og kvalitet gjennom hele rekrutteringsprosessen var viktige kriterier for Håkonsen og resten av ledergruppen.

 

– Innledningsvis inviterte vi fire ulike rekrutteringsselskaper som presenterte og forklarte hvordan de jobber. Valget falt på Experis og Øystein Dahl fordi de veldig raskt forstod selskapet vårt og samtidig utfordret oss på hva vi ønsket av kandidaten. Sammen med Experis hadde ledergruppen samtaler som ga oss nye perspektiv på stillingen og vi fikk konkretisert hva vi så etter. Dette er første gangen jeg har jobbet med en rekrutteringspartner som både forstår oss og kan utfordre oss, sier hun.

 

Hun forteller om en dynamisk rekrutteringsprosess hvor stillingen endret seg i møte med kandidatene.

– Kandidaten vi havnet på hadde en kompetanse som gikk utover hva vi i utgangspunktet så etter. Takket være tett dialog og kritiske spørsmål fra Øystein hevet vi ambisjonsnivået i forhold til hvem vi ansatte. Dette har vært en modningsprosess som har gjort oss tryggere på selskapets behov, sier hun og tilføyer:

– Det var spennende å se hvordan stillingen utviklet seg i takt med samtalene med kandidatene. I tillegg til ansvaret for forretningsutvikling, har nå stillingen også ansvaret for å videreutvikle hele selskapets strategi i samarbeid med ledelsen for øvrig. Vi fant en kandidat som gir oss mer enn hva vi først så etter.

Store endringer i energimarkedet

Håkonsen forteller om et energimarked i sterk endring både nasjonalt og internasjonalt.

– Det skjer mye teknologiutvikling i energibransjen på flere områder, for eksempel innen solkraft, hydrogen og batterilagring. Vi ønsker å ta del i denne utviklingen, men vet foreløpig ikke nøyaktig hvilket område vi ønsker å utvikle eller hvilken rolle vi vil ta i verdikjeden. Forretningsutvikleren vil derfor jobbe systematisk med å kartlegge mulighetene våre, sier hun.

Hun forteller om ulike oppgaver som krever både koordinering og utvikling av kompetansen i selskapet, men også samarbeid med eksterne partnere.

– Vi har allerede høy kompetanse innen mange fagområder og det blir derfor viktig å hente ut det beste blant de ansatte. Samtidig ser vi etter eksterne samarbeidspartnere og ønsker å identifisere gode prosjekter som kan utvikles videre. Det handler om å finne tiltak som skaper muligheter for nye forretningsområder. I dette ligger det også det å holde seg oppdatert på det nasjonale og internasjonale markedet, samt lovverket og annen regulering som kan ha betydning for oss, sier hun.

Skal utvikle nye forretningsområder

Nå ser selskapet etter nye forretningsmuligheter både innen eksisterende virksomhet, men også utover rollen som kraftprodusent.

– Det er fortsatt for tidlig å svare på hvor det største potensialet ligger. Vi er i startfasen på noen prosjekter og tror det kan ligge et stort potensiale i transportsektoren, uten at vi har besluttet å ta en rolle her, sier Håkonsen.

Hun forteller om en bransje i rask endring med mange nye tekniske og digitale løsninger.

– Nå skjer det mye innen styring og tjenester som gir bedre oversikt på energiforbruket. Vi ser økende bruk av solceller på hustak og mange andre teknologier som påvirker kraftmarkedet. Det kan ligge mange spennende muligheter knyttet til utvikling av produkter og tjenester tettere på sluttbruker. Det blir spennende å se hvordan markedet utvikler seg de kommende årene, og hvilken rolle Østfold Energi vil ta her, sier hun. 

– Totalt sett er vi svært godt fornøyd med rekrutteringsprosessen og dialogen underveis. Experis har både forstått våre behov og utfordret oss på viktige områder. Godt samarbeid, god dialog og høy kvalitet på prosessen har hjulpet oss med å finne en veldig god ressurs. Nå gleder vi oss til å ta fatt på innovasjonsarbeidet, avslutter Håkonsen.

Valget falt på Experis og Øystein Dahl fordi de veldig raskt forstod selskapet vårt og samtidig utfordret oss på hva vi ønsket av kandidaten. Sammen med Experis hadde ledergruppen samtaler som ga oss nye perspektiv på stillingen og vi fikk konkretisert hva vi så etter. Dette er første gangen jeg har jobbet med en rekrutteringspartner som både forstår oss og kan utfordre oss.  - Hege Håkonsen, direktør HR, kommunikasjon og IT i Østfold Energi