Rekrutterering av nøkkelpersonell til Nye Veier AS

Nye Veier AS har ansvar for å samordne og prosjektere byggingen av 500 kilometer ny vei, gjennom totalt åtte fylker. For å styrke sin kapasitet samt sikre riktig kompetanse, valgte de Experis, Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap, som rekrutteringspartner.

For oss i Experis har dette vært et spennende prosjekt hvor vi har rekruttert 35 fagspesialister til Nye Veier AS. Vi opplever samarbeidet med Nye Veier som meget godt. Kunden virker godt fornøyd med resultatet, og vi ser frem til videre samarbeid.

— Experis har fremstått som en positiv, løsningsorientert og faglig dyktig samarbeidspartner, med en tydelig holdning om at Nye Veier skal lykkes, er tilbakemeldingen fra Tor Geir Engebretsen, personaldirektør i Nye Veier.         

                                                                              

Kundeforståelse – en viktig nøkkel til suksess

Gode relasjoner og tillit bidrar til at styrke kvaliteten av rekrutteringsprosesser.

Siri Røst, prosjektleder i Experis Engineering.

— Helt avgjørende for det gode samarbeidet med Nye Veier har vært kontinuerlig og god  dialog mellom oss og Nye Veier, hvor begge parter har fått en felles forståelse og eierskap til prosjektet. I dette prosjektet har vi hatt stort fokus på effektivitet og vi stiller høye krav til kvalitet av våre leveranser, forteller Siri Røst, prosjektleder i Experis Engineering. 

Om samarbeidet med Experis sier Engebretsen følgende:

— Experis viste raskt en god og effektiv fremdriftsplan og prosessbeskrivelse - fra kravspesifikasjon til referanse- og bakgrunnssjekk – til signering. De har vist stor grad av tilgjengelighet, mobilitet og tilpasset seg Nye Veiers behov. Vi opplever Experis som en profesjonell aktør med godt innarbeidet arbeidsmetodikk.

Kvalitetssikring av rekrutteringsprosess

Vår jobb er å finne fagspesialister med riktig kompetanse som møter Nye Veiers behov.

I Experis jobber vi etter godt innarbeidede metoder og prosesser for å kvalitetssikre rekrutteringsprosesser. Vi benytter godt dokumenterte og gjennomprøvde metoder i alle ledd – fra kravspesifikasjon til referanse- og bakgrunnssjekk.

Tor Geir Engebretsen

På spørsmål knyttet til resultatet av prosessen, var svaret fra Engebretsen klart:

— Rekrutteringsprosessen vært svært vellykket, og totalt 11 kandidater harblitt ansatt. Experis har jobbet etter et godt metodeverk for å sikre en grundig rekrutteringsprosess. Gjennom dette har vi opplevd at Experis er i stand til å identifisere svært dyktige fagfolk, sier Engebretsen.

I Experis er vi opptatt av profesjonell behandling av alle kandidatene i rekrutteringsprosessen - uavhengig av om de blir 

ansatt eller ikke. ISO-sertifiserte kvalitetssystemer samt høyt fokus på struktur sikrere dette. Vi har fått tilbakemelding fra flere av kandidatene om at de er fornøyd med oppfølging og håndtering underveis i prosessen.

Nye Veier – et skritt mot et mer moderne samferdselsnett

Som en del av regjeringens satsing på infrastruktur og utvikling av et moderne samferdselsnett i Norge, ble Nye Veier AS opprettet våren 2015. Hovedoppgaven til Nye Veier er så sørge for effektiv veiutbygging og et mer moderne veinett. Som en del av dette arbeidet, vil Nye veier være ansvarlig for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju lange strekninger på hovedveinettet. 

Experos rekrutterer nøkkelpersonell Nye Veier AS

 

 

 

 

.