Lederrekruttering Oslo

Å rekruttere rett person til nøkkelposisjoner er avgjørende for bedrifters suksess. Experis Executive er en av Norges ledende aktører innen lederrekruttering og Executive Search. Våre rådgivere i Oslo har solid ledererfaring og tung rekrutteringsfaglig kompetanse. Vi finner den rette lederen til å videreutvikle og skape vekst i din virksomhet.

I kampen om å finne de beste kandidatene handler det om å alliere seg med en samarbeidspartner som har forutsetninger for å gjennomføre profesjonell lederrekruttering i Oslo og omegn. 

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter og vi gjennomfører rundt 400 rekrutteringer av ledere og nøkkelpersoner hvert år. Vi tilbyr konsulenttjenester innen fagområdene IT, ingeniørfag og økonomi og rekruttering av ledere og nøkkelpersoner. Hovedkontoret til Experis finner du lett tilgjengelig i Oslo sentrum. Vår besøksadresse er Lakkegata 53.

Våre rådgivere i Experis Executive har selv erfaring fra tunge og strategiske lederroller i ulike bransjer og sektorer. Vi gjennomfører i stor grad komplette rekrutteringsprosesser og er opptatt av kvalitet i alle ledd. Ved lederrekruttering og andre rekrutteringsprosesser stiller gjerne våre kompetente rådgivere som rådgivere og samtalepartnere.

Vi tilbyr:

  • Vi jobber med de mest attraktive aktørene - det tiltrekker de beste kandidatene
  • Internasjonalt nettverk for lederrekruttering
  • ISO-standard i rekrutteringsprosesser
  • Ledere rekrutterer ledere
  • Høy faglig standard
  • DNV GL sertifiserte rådgivere
  • Komplette rekrutteringsprosesser, delprosesser eller interimledelse
  • Stor fleksibilitet i leveransespekteret

Lederrekruttering Oslo - Vi finner riktige ledere

I samråd med oppdragsgiver identifiserer vi verdier, kompetanse og atferd som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Experis har Norges største researchmiljø og består totalt av 16 researchere. Våre researchere utarbeider en grundig markedskartlegging og trekker på et stort nettverk av kilder og kandidater. De er spesialister innen IT, økonomi og ingeniørfag, samt ledelse, og har ulik bakgrunn fra organisasjonspsykologi, samfunnsvitenskap, økonomi, ingeniørfag, IT, markedsføring og kommunikasjon.

I seleksjonen av kandidater benytter vi oss av en gjennomprøvd og strukturert rekrutteringsmetodikk, hvor blant annet bruk av evne- og personlighetstester inngår som viktige verktøy. Vår lange erfaring fra lederrekruttering har lært oss de fleste kandidater til lederstillinger må oppsøkes aktivt. Experis Executive har derfor et team med erfarne rådgivere innen Executive Search, alle med høyere utdanning, stort kandidatnettverk og solid markedsinnsikt.

Sluttvurderinger

I enkelte tilfeller av lederrekruttering i Oslo og omegn ønsker oppdragsgiver kun bistand i vurderinger av enkeltkandidater.

Ved behov kan våre rådgivere bistå med faglig vurdering av finalekandidater i sluttfasen av rekrutteringsprosessen. Dette innebærer ofte bruk av tester samt gjennomføring av strukturerte dybdeintervjuer. Vi kartlegger kandidatenes personlige egenskaper, arbeidsform, ledelsesfilosofi og motivasjonen for stillingen. 

Våre faglige vurderinger og anbefalinger vil være basert på vår forståelse av rollen, organisasjonen og behovsanalysen til den aktuelle stillingen.

Verdiskapende sparringspartner

I en tid med store omstillinger i norsk næringsliv og forvaltningen opplever våre kunder oss som gode sparringspartnere, som bistår med gode diskusjoner om strategi, forretningsutvikling og organisasjonsendringer. Experis Executive består av rådgivere med høy kompetanse og bakgrunn fra strategiske lederposisjoner i ulike bransjer, herunder rekruttering, IT, ingeniørfag og økonomi.

Behov for ledere eller andre nøkkelpersoner? Bruk Experis Executive når din bedrift skal i gang med lederrekruttering i Oslo. Vi hjelper din virksomhet med å vokse.