Samfunnsansvar

Experis er et selskap i ManpowerGroup, og som en av Norges største arbeidsgivere spiller ManpowerGroup en viktig rolle i manges liv. Vi skal ivareta våre medarbeideres arbeidsforhold på en god måte og vi skal bidra til at flere får realisert sine karrieremessige mål.

ManpowerGroup har signert FNs Global Compact og med dette har vi forpliktet oss til å støtte og verne om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter samt påse at vi ikke medvirker til brudd på disse. 

ManpowerGroup benytter Global Reporting Initiativ (GRI) som rapportering om våre miljø- og samfunnsmessige resultater.

Les mer om ManpowerGroups arbeid innen samfunnsansvar på manpowergroup.no