- Vi er inne i en gullalder for IT-folk

- Vi er inne i en gullalder for IT-folk

Det pågår en knallhard konkurranse bankene imellom for å utvikle nye og smarte digitale løsninger for privatkunder og bedrifter. Det gjør IT-folk attraktive. – Etterspørselen etter ansatte med IT-kompetanse er nesten umettelig, sier Linn Solbakken i Experis IT.

– Det er svært mye utvikling og innovasjon i bank og finansnæringen. Alle de store finansaktørene driver store digitaliseringsløp som krever mye spesifikk kompetanse. Etterspørselen etter dyktige IT-konsulenter er nesten umettelig, sier Linn Solbakken, leder i Experis IT.

De mange prosjektene gir utslag i økte bemanningsutsikter. I bank- og finansnæringen forventer arbeidsgiverne å øke antall ansatte i andre kvartal, med netto bemanningsutsikter på +11 prosent. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra første kvartal i år, og ni prosentpoeng fra andre kvartal i 2017.

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap. Solbakken leder selskapets IT-divisjon, hvor en stor del av aktiviteten dreier seg mot finansnæringen. Hun forklarer utviklingen med at finansaktørene i stadig større grad konkurrerer om de mest innovative tjenestene.

– Vi har over 60 prosjektledere hos våre kunder i ulike digitaliseringsprogram som eksempelvis jobber med å flytte kunders data og løsninger opp i skyen. I tillegg kommer videreutvikling av nettbankløsninger og bedre løsninger for privat- og bedriftsmarkedet. Vi blir overrasket hvis det blir mindre av denne typen oppdrag fremover. Det ligger tvert imot an til å bli flere, sier Solbakken.

Gullalder for IT-folk

Fagmiljøene og IKT Norge har ropt varsku lenge om mangelen på IT-folk. De mange moderniseringsprosjektene gjør ikke situasjonen mindre prekær. Solbakken forteller om stort press i arbeidsmarkedet for IT-konsulenter.

– De som kombinerer IT-kompetanse med de rette «myke ferdighetene» kan velge og vrake i jobber. Vi er virkelig inne i noe som kan kalles gullalderen til IT, hvis det bare var nok folk.

De mest ettertraktede "myke ferdighetene" er gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og at man er løsningsorientert. 

Innenfor bank og finans er særlig forretningsforståelse høyt ettertraktet. Experis arbeider med å spore opp og etablere samarbeid med de beste teknologene i landet.

– Prosjektene vi jobber med er i grensesnittet mellom forretningsutvikling og IT. Det stiller strenge krav til faglig dyktighet og kompetanse, men skaper også spennende muligheter for å tenke nytt, sier Solbakken.

Oppbemanning i flere næringer

Arbeidsgivere i alle sektorer av undersøkelsen planlegger oppbemanning de neste tre månedene. Én av ni norske arbeidsgivere (11%) planlegger å bemanne opp. 83 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare to prosent planlegger å bemanne ned. Forventningene er høyest i bygg- og anleggsbransjen, med netto bemanningsutsikter på +21 prosent for andre kvartal 2018.

I tillegg til bygg og anlegg planlegger arbeidsgivere i transport- og logistikkbransjen og i olje- og gass- sektoren også betydelig oppbemanning, med netto bemanningsutsikter på +16 og +19 prosent.

Nord-Norge er regionen med beste bemanningsutsikter
På landsbasis forventer arbeidsgiverne å øke bemanningen i andre kvartal med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +8 prosent. Det betyr at det er flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som planlegger å bemanne ned. Men veksten er ikke jevnt fordelt over landet.

Nord-Norge har de mest optimistiske utsiktene i landet. Der rapporterer arbeidsgivere om netto bemanningsutsikter på +14 prosent i andre kvartal. Det er en økning på fire prosentpoeng sammenlignet med samme periode for ett år siden.

Mens arbeidsgivere i Midt-Norge og Stor-Oslo også har optimistiske ansettelsesplaner, med netto bemanningsutsikter på +9 prosent og +11 prosent, er utsiktene på Sør- og Vestlandet på forsiktige +2 prosent, og det for tredje kvartal på rad. Sammenlignet med andre kvartal i 2017 avtar ansettelsesplanene med seks prosentpoeng i Sør-Vest.

ManpowerGroup har spurt 753 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonsdirektør ManpowerGroup Norway

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Om arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 752 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 752 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.