Vennskap på jobben kan gå ut over profesjonaliteten

 Vennskap på jobben kan gå ut over profesjonaliteten

En undersøkelse gjennomført på vegne av konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis viser at hele tre av fire nordmenn har kolleger som de også anser som venner. – Kan gå ut over profesjonaliteten, mener konserndirektør i Experis, Trygve Solem.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion, behandler temaet: kolleger på arbeidsplassen. Vi har spurt hva den norske befolkningen mener er gode egenskaper ved kolleger og hva de tenker om vennskap på arbeidsplassen.

Kan unnlate å si i fra om faglige svakheter eller feil

Undersøkelsen viser at hele tre av fire av de spurte har kolleger som de også anser som venner. Nær tre av ti av de spurte har opplevd å være i situasjoner hvor det oppleves som vanskelig å ta opp uenigheter fordi en venn på arbeidsplassen er involvert. To av ti har unnlatt å si fra om faglige svakheter eller feil, og like mange har unnlatt å kritisere kolleger fordi de er venner.

– Jobben er en viktig arena i menneskers liv og det er både viktig og hyggelig at det bygges private vennskap på en arbeidsplass. Når folk trives på jobb, øker også produktiviteten, men man skal være oppmerksom på at dette vennskapet kan gå ut over den faglige profesjonaliteten, sier Solem.

Det er også flere av de yngre som i undersøkelsen opplyser at de har opplevd å opptre uprofesjonelt på grunn av vennskap på jobb. En av fire av de spurte under 30 år mener dette, mens blant de i aldersgruppen 50 pluss er det kun åtte prosent som har opplevd det samme.

– For de unge er det viktigere med vennskap på jobben, mens eldre arbeidstakere ser utfordringene med for tette bånd, sier Solem.

Det er liten forskjell på oppfatningene hos kvinner og menn, og mellom privat og offentlig sektor.

Hva gjør så en kollega til en god kollega?

I undersøkelsen spurte vi også om hva det er som gjør en kollega til en god kollega. Det viktigste ved en god kollega er at vedkommende bidrar til andres prestasjoner, mener de spurte i undersøkelsen. Syv av ti mener en god kollega er en som er opptatt av å gjøre andre gode. Halvparten mener at en god kollega er den man kan spørre om faglige råd, og 44 prosent mener at en god kollega er den som er opptatt av faglig utvikling på jobb. Å gi direkte tilbakemelding når arbeidet ikke er godt nok, verdsettes også høyt.

– En god kollega defineres som en inkluderende person med sosiale antenner, men det trenger ikke være den mest sosiale. Den gode kollegaen er lagspilleren som er faglig dyktig og opptatt av at andre skal prestere bra, sier Solem.

Det sosiale viktigere for de yngre

De yngste er noe mer opptatt av de sosiale aspektene på arbeidsplassen enn det de eldre er. Seks av ti under 30 år mener vennskap på jobben er en forutsetning for at virksomheter skal lykkes, mot bare 25 prosent av dem over 50 år.

Dette er en god kollega:

  • Gjør andre gode
  • Den man spør om faglige råd
  • Er opptatt av faglig utvikling på jobb
  • Er faglig dyktig
  • Tør å gi direkte tilbakemelding når arbeidet ikke er godt nok
  • Tar kampen for de ansatte ved uenigheter med ledelsen
  • Er inkluderende og har sosiale antenner

(kilde: ManpowerGroups Work Life-undersøkelse 2016)

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra ManpowerGroup, blant 1900 i befolkningen.

For mer informasjon:

Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup.
Tlf. 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no