Vanskeligere å få tak i ingeniører

Vanskeligere å få tak i ingeniører

ManpowerGroups internasjonale undersøkelse om talentmangel viser at ingeniører er en av de vanskeligste yrkesgruppene å få tak i. Faktisk er det bare faglært arbeidskraft som er enda vanskeligere å oppdrive i Norge.

NAVs tall viser at det er 5400 ledige ingeniører i Norge. Likevel er det et skrikende behov for ingeniørkompetanse i Norge.

– Vi må huske at gruppen ingeniører er bredt sammensatt av ulike spesialiseringer. At det fortsatt er vanskelig å få tak i ingeniører i Norge, kan også ha sammenheng at det ikke er så lett å overføre kompetansen de har med seg fra oljebransjen til andre bransjer, sier konserndirektør i Experis, Trygve Solem.

Disse jobbene er det vanskeligst å fylle

Undersøkelsen gjennomføres for tiende år på rad, blant over 41.700 arbeidsgivere i 42 land. For Norges del er det disse yrkene som topper listen over arbeidskraft det er vanskelig å skaffe:

1. Faglært arbeidskraft

2. Ingeniører

3. Sjåfører

4. Regnskap & økonomimedarbeidere

5. Ledere

6. Teknikere

7. Leger og helsepersonell (ikke sykepleiere)

8. Selgere

9. Pedagogisk personell

10. Sykepleiere


Global talentmangel

På den globale listen over talentmangel, er det faglært arbeidskraft, selgere og ingeniører som topper listen. I Europa er de samme tre yrkene på topp, men med ingeniører over selgere.

- Norge følger en global trend, der mangel på arbeidskraft innen mange bransjer bare øker. 30 prosent av arbeidsgiverne i Norge sier at de ikke får tak i den kompetansen de trenger, mens 20 prosent sa det samme i fjor. Løsningen er både målrettet rekruttering og utvikling av de medarbeiderne vi allerede har, sier Solem.

Norge ligger noe under det globale nivået der 38 prosent av arbeidsgiverne sier de har problemer med å fylle jobbene. Japan ligger på topp der over åtte av ti arbeidsgivere sier de ikke finner nok folk med rett kompetanse.

The Human Age

Undersøkelsen viser at utfordringene med å skaffe kompetent arbeidskraft bare vil bli større framover. ManpowerGroup globalt omtaler situasjonen som The Human Age, der kampen om talentene står helt sentralt.

- Rett kompetanse og riktig bruk av den er et konkurransefortrinn i dagens arbeidsmarked. Det handler om å være en så attraktiv arbeidsgiver at de rette medarbeiderne kommer til deg og blir der, sier Solem.

Se alle resultatene: http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-explorer/

For ytterligere informasjon

Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:
Tlf.: 930 24 314, e-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Om Talent Shortage-undersøkelsen:

ManpowerGroup har spurt 37.500 arbeidsgivere i 42 land om de har problemer med å finne riktig kompetanse samt hvilken kompetanse de etterspør. Undersøkelsen ble foretatt i første kvartal 2014. I Norge har 750 arbeidsgivere deltatt i undersøkelsen.