Utsetter pensjonisttilværelsen – jobber som konsulent

Utsetter pensjonisttilværelsen – jobber som konsulent

Jobb når du vil, ta deg fri når vi vil. For eldre, kompetente arbeidstakere er konsulent-tilværelsen midt i blinken.

– Jeg føler meg på ingen måte utdatert, og opplever at mine yngre kolleger synes det er ålreit å jobbe med meg, sier Kjell Pettersson (71). Han jobber for tiden i Experis Engineering som senior prosjektleder for Stortinget.

Fra Australia til Stortinget

Pettersson har både lang og bred arbeidserfaring. Fra opprinnelig å utdanne seg til maskinarbeider på Kværner Brug, og seile som underoffiser i utenriksfart som nittenåring, har han utdannet seg til bygningsingeniør og bedriftsøkonom. Han har hatt flere stillinger innenfor byggeledelse og prosjektledelse og drevet sitt eget eiendomsutviklingsselskap. Han har jobbet både innenfor privat og offentlig sektor, innenfor kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor. Før han gikk av med pensjon i fjor, var han de siste åtte årene ansatt som prosjektleder i OEC-Gruppen (tidligere Hospitalitet).

– Så, mens jeg var på ferie i Australia for å besøke sønnen min, kom telefonen fra Experis Engineering. De var på utkikk etter en senior prosjektleder for et oppdrag for Stortinget, og jeg tenkte; den er grei, det er bare tre måneder. Seks måneder senere holder jeg fortsatt på, ler han.

Ambisiøse prosjekter

Kjell leder arbeidet med byggingen av ny kjørekulvert fra Rådhusgaten til Prinsens gate. Hele Nedre Vollgate frem til Prinsens gate skal graves opp, høyspentkabler og avløp skal legges om og en fire meter bred og høy betongkulvert skal støpes. Under hele arbeidet skal all kjørbar tilgang til tilstøtende eiendommer fungere som normalt. Steinmuren mot nedre del av Rådhusgaten er fredet, og også deler av denne skal demonteres og mures opp igjen, og ivaretas slik at inngangen til kulverten inngår som en naturlig del av muren.

– Dette er store og krevende prosjekter. Kjell har jobbet med styring og oppfølging av prosjektene med rapportering til prosjekteier og styringsgruppe. Kjell ble leid inn da Stortinget trengte en erfaren prosjektleder med tyngde, som holdt i prosjektet mens de leter etter en fast ansatt, forklarer senior rådgiver Terese Skeide i Experis Engineering.

Ansvarsområdene innebærer utarbeidelse av kravspesifikasjoner, konkurransegrunnlag, anskaffelse av entreprenører og oppfølging av relevante områder innenfor prosjektets rammebetingelser. Som prosjektleder er Pettersson ansvarlig for gjennomføringen av prosjektene, herunder kostnader, fremdrift, kvalitet og usikkerhetsstyring. I tillegg ivaretar og følger han opp byggherreforskriften, offentlige myndigheter, naboer, nærmiljøet og SHA.

– Jeg liker utfordringer og trives best når jeg har noe å bryne meg på. I tillegg skader det ikke akkurat at arbeidslivet bidrar til å holde sinnet ungt.

Verdifull kompetanseoverføring

I tillegg til å sitte på mye verdifull kompetanse, etter mange år i arbeidslivet, merker Pettersson også at yngre kolleger i stor grad setter pris på å ha noen å lære av.

– En av tingene som har overrasket meg er at mange bedrifter ikke er flinke nok til å sørge for kompetanseoverføring. Når det gjelder prosjekteringsaspektet, har jeg blant annet lagt merke til at dagens fagmiljøer er veldig smale. Tverrfagligheten mangler på et vis, fordi kompetansen nå deles opp i så mange ulike seksjoner.

Prosjektlederen har for mange av de yngre arbeidstakerne derfor også bidratt til verdifull kompetanseoverføring.

– På mange måter blir man også en slags veileder for den yngre garde. Regelen er at ingen spørsmål er dumme. Den som ikke spør, lærer jo heller ikke noe nytt, og jeg opplever i stor grad at vi alle lærer av hverandre. Det er veldig hyggelig at det ikke oppfattes som om jeg har gått ut på dato, legger han spøkefullt til.

Merker stor etterspørsel

Experis Engineering tok kontakt med Pettersson etter at han hadde registrert CV-en sin i kandidatbasen. Og han har allerede fått merke at det ikke er nye prosjektmuligheter det skorter på.

– Jeg har allerede fått tilbakemeldinger på at flere oppdragsgivere er interessert. Det viktigste for meg er at jeg får holde på med noe jeg har lyst til å gjøre og at jeg får utfordre meg selv, men jeg ser ikke bort i fra at jeg takker ja til flere oppdrag i fremtiden, sier han.

Til andre som vurderer noe liknende, har Pettersson følgende råd;

– Alder er relativt. Sørg for at det du holder på med er noe du liker, så oppleves det utelukkende som berikende. Muligheten til å utvikle seg videre og fornye seg er viktig, i tillegg til at det jo sitter en god del ressurser i oss med grått hår også!