Experis: UiB søker ny universitetsdirektør

Experis: UiB søker ny universitetsdirektør

– Vi søker en samlende og tydelig leder med et sterkt engasjement for Bergen, sier Anette Hansen, seniorrådgiver i Experis Executive, som sammen med sin kollega seniorrådgiver Marthe T. Borchgrevink, har ansvaret for rekrutteringen.

14. mars utlyste Universitetet i Bergen stillingen som universitetsdirektør, den øverste lederen for den samlede administrative virksomheten ved UiB. Stillingen har et åremål på seks år.

– Dette er en utfordrende og spennende topplederstilling ved en av de viktigste institusjonene i landet, sier Borchgrevink i Experis Executive.

Lederansvaret ved UiB er todelt mellom rektor og universitetsdirektør. Disse stillingene er i dag besatt av Dag Rune Olsen og Kjell Bernstrøm. Bernstrøm har sittet som universitetsdirektør siden 2014. Han søker ikke stillingen på nytt. Dag Rune Olsen er valgt som rektor frem til 2021. Dette er Olsen sin andre periode som rektor.

Må ha et sterkt engasjement for Bergen

I denne rekrutteringsrunden ser Experis Executive også utenfor landegrensene, og kartlegger potensielle kandidater i Sverige og Danmark. Hansen understreker at kandidaten må ha solid ledererfaring innenfor akademia, men samtidig også brenne for Bergen som universitetsby. I dag setter UiBs omlag 18 500 studenter og 4000 ansatte et tydelig preg på byen.

Universitetet er organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglige sentre. Universitetet strekker seg fra Nygårdshøyden til Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

– UiB spiller en av hovedrollene i byen vår, og en kandidat må ha tydelige ambisjoner for samfunnsoppdraget til UiB nasjonalt, globalt og lokalt, sier Borchgrevink.

Direktøren vil ha ansvar for forvalting av økonomi og formue, personalpolitikk, bygg og eiendom, utøving av eierskap i selskap der universitetet representerer staten.