”Nye Veier” skaper nye arbeidsplasser

”Nye Veier” skaper nye arbeidsplasser

Experis skal rekruttere nøkkelpersonell til Nye Veier AS. De første 15 stillingene er allerede utlyst. Nye Veier skal stå for utbygging av åtte viktige hovedveier i Norge, og vil ha hovedsete i Kristiansand. Det betyr flere arbeidsplasser på Sørlandet.

Nye Veier skal samordne og prosjektere byggingen av 500 kilometer ny vei, gjennom åtte fylker. Den formelle oppstarten for selskapet er 1. januar 2016.

– Dette betyr store veikontrakter og mange nye arbeidsplasser de neste årene. I en region som har opplevd store nedbemanninger, er det svært gledelig å se at det nå etableres en tung faginstans på Sørlandet, sier Bjørn Christian Bjørnsen, divisjonsdirektør i Experis.

Experis har ansvaret for å rekruttere fagkompetansen til veiprosjektene. Til nå er det utlyst 15 stillinger gjennom Experis til Nye Veier, og Bjørnsen forteller at søknadstallene er høye, og at det i bunken finnes svært mange kompetente søkere.

– Nye Veier skal både planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde disse viktige hovedveiene. Alle medarbeiderne vil få utfordrende ansvarsområder både knyttet til eget fagområde og på tvers av avdelingsgrensene i organisasjonen. Selskapet trenger alt fra ingeniører innen konstruksjon, vei og tunnel til rådgivere for plan og grunnerverv, samt spesialister på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, forteller Bjørnsen.

Nye Veier AS ble opprettet våren 2015 og er et statlig eid aksjeselskap. Toppledergruppen er ansatt, og nå foregår oppbemanningen av resten av organisasjonen

– Vi er operative fra årsskiftet og planlegger å bli 100 til 120 medarbeidere totalt. Vi skal være en innovativ byggherre med et helhetlig perspektiv på utbygging, drift og vedlikehold, samtidig som vi skal bidra til å snu den negative kostnadsutviklingen vi har sett de siste ti årene, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

I tillegg til å skape nye arbeidsplasser mener direktøren at ny infrastruktur raskt vil styrke næringslivets konkurranseevne.

– De nye veiene vil gi innbyggerne mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand, avslutter Hovland.