Mangel på IT-kompetanse i Midt-Norge

Mangel på IT-kompetanse i Midt-Norge

Digitalisering i privat og offentlig sektor gjør at Midt-Norge mangler arbeidskraft med riktig IT-kunnskap. 

ManpowerGroups arbeidsmarkededsbarometer for 4. kvartal 2018 viser at Midt-Norge forventer et netto bemanningsbehov på 17 % de neste tre månedene. Det er 12 prosentpoeng høyere enn landssnittet og 10 prosentpoeng høyere enn for Midt-Norge i fjor. Netto sesongjusterte bemanningsutsikter for hele landet ligger på 5. 

– Det er spesielt behov for utviklere, både i offentlig og privat sektor, sier Steinar Husa, leder for Experis Trondheim.

Oljesektoren våkner

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap, og har mye av sin aktivitet innen IT. Kontoret i Trondheim opplever at selv de kundene som har vært stille i flere år begynner å ta kontakt igjen. Spesielt kunder innen olje og gass tar kontakt fordi de trenger kompetanse innen prediksjon.

– Kundene har store datamengder som de ønsker å bruke til noe fornuftig. Derfor trenger de kompetanse innen maskinlæring og kunstig intelligens. Det blir stadig viktigere å bruke data til å si noe om fremtiden, sier Husa.

Også aktører innen smarte bygg trenger hjelp med å spå den umiddelbare fremtiden. Der brukes kunstig intelligens til å kutte i strømforbruket.

– De vil koble lys og ventilasjon opp mot værmeldingen for å justere strømforbruket mer effektivt, sier Experis-lederen.

Oppdaterer ingeniører med utdatert kompetanse

Til tross for at hele Norge tilsynelatende skriker etter IT-kompetanse er det fortsatt en del IT ingeniører som går ledig. Grunnen til dette, mener Experis, er at mange besitter feil kompetanse.

– IT-faget er hele tiden i utvikling. Kompetansen din blir fort for gammel hvis du ikke utvikler deg. Derfor har vi lansert Experis Academy hvor vi hjelper folk med «upskilling», sier Experis-lederen.

Der kan folk med en bachelorgrad og interesse for programmering søke om å bli med i et ettårig program. Academy-deltakerne sertifiserer seg innen kodespråket java i løpet av et intensivt år og blir plassert ut på et prosjekt hos en kunde. Etter fullført program får de tilbud om jobb, enten hos kunden eller hos Experis. I tillegg til programmeringsferdigheter trenger IT-konsulenter i dag forretningsforståelse.

– Vi ønsker å levere kompetanse så Academy-deltakerne går rett inn til kundene våre. Der får de viktig forretningskompetanse som de har behov for senere, forklarer Husa.

Det er spesielt oppgaver innen drift som er mindre ettertraktet i disse dager.

– Vi merker en klar nedgang i etterspørselen etter serverdrift og generell drift. Nå gå det aller meste i skyen, sier Husa.

Tingenes internett er i vekst

I tillegg til å få hjelp til å tolke allerede eksisterende data, ser Husa at flere kunder har behov for å samle data mer effektivt.

– Bruk av sensorer og IoT-gjenstander til å samle data er i sterk vekst, og i ferd med å bli et veldig interessant segment, forklarer lederen for Experis Trondheim.

Havbruksnæringen er i sterk vekst og er en av sektoren som utforsker dette området. De trekker i stadig større grad på IT-kompetanse og ønsker å spore fisken til en hver tid for å lære mer om fisken, fra de er små til de havner på slakterbenken.

– Innen havbruk er det også svært mye kompetanse som er overførbart fra olje og gass, forklarer Husa.

Annet enn IT-kompetanse er det geoteknikere som skiller seg ut i ansettelsesstatistikkene i Midt-Norge.

– Det er flere store prosjekter innen bygg, samferdsel og infrastruktur som har behov for geoteknikere fremover, forklarer Experis-lederen.

Utfordringer på Sør-Vestlandet

Arbeidsgivere på Sør-Vestlandet forventer det svakeste arbeidsmarkedet på 7 år de neste tre månedene. Arbeidskraftundersøkelsen viser at netto ansettelser ligger på -2% for regionen. Det vil si at 2 prosentpoeng flere arbeidsgivere forventer å nedbemanne enn de som planlegger å ansette det kommende kvartalet.

Om undersøkelsen

ManpowerGroup har spurt 753 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.