Experis: Oppbemanning skaper hodebry for selskapene i olje- og gasssektoren

Experis: Oppbemanning skaper hodebry for selskapene i olje- og gasssektoren

Optimismen i arbeidsmarkedet på Sør- og Vestlandet fortsetter, støttet av økt aktivitet i olje og gassektoren. – Nå gjelder det å finne folk til å gjøre jobbene, sier regiondirektør Kenneth Kallestad i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis.

Ved utgangen av november meldte Statistisk sentralbyrå at det var skapt 14.000 nye arbeidsplasser i Rogaland siden 2017. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2019. På Sør- og Vestlandet er det fortsatt flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som planlegger å bemanne ned, viser ferske tall fra ManpowersGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Du trenger ikke se på «Lykkelandet» for å spore optimisme på Vestlandet. Nå er aktiviteten virkelig begynt å ta seg opp igjen i regionen. Når naboer, familie og tidligere kollegaer kommer tilbake i jobb, skaper det en positivitet som merkes i hele markedet, sier Kenneth Kallestad, regiondirektør for Experis på Vestlandet.

Han trekker blant annet frem oppgraderingsarbeid i olje- og gassektoren som en av årsakene til aktivitetsøkningen i regionen.

– Modifikasjonsarbeid og oppgraderinger av gammel teknologi har vært nedprioritert i nedgangstidene. Med utsikter til økt aktivitet må etterslepet på vedlikeholdssiden tas inn igjen, forklarer Kallestad.

Oppbemanning skaper hodebry for oljebransjen

Siden toppen første kvartal 2014, har bemanningen i oljebransjen blitt redusert med 19 000 personer, viser tall fra SSB. Nå er bemanningsbehovet igjen økende, men det er ikke bare for arbeidsgiverne å snu bunken, mener Kallestad.

– Mange av dem som forlot oljebransjen under nedbemanningene sist, har funnet seg godt til rette i andre sektorer. De viser seg vanskelige å få tilbake igjen. Dessuten er det et stort underskudd på nyutdannede.

Etter oljeprisfallet er tilgangen på nyutdannede dramatisk redusert. Tall fra Samordna Opptak viser at antallet søkere til petroleumsstudier har falt med over 90 % fra 2013 til 2018. Kallestad peker på faren for en forgubbing av arbeidsstyrken.

– Det tynne rekrutteringsgrunnlaget er en bekymring for bransjen. En konsekvens er at bedrifter allerede ser internasjonalt for å rekruttere nye. De ansatte fra utlandet også under forrige opptur, men da på et mye senere tidspunkt i oppgangen, sier han.

Ny kompetansemiks

Et annet kjennetegn ved den nye oppgangen i oljebransjen, er hvilke ferdigheter selskapene etterspør. For å bedre konkurransekraften har bransjen iverksatt mange digitaliseringsprosjekter. For eksempel Aker BPs plattform Ivar Aasen, som i løpet av fjerde kvartal vil gå over til landbasert styring.

– Det skal fortsatt sveises, skrus og gjøres et håndarbeid i bransjen – olje er fortsatt et fysisk produkt. Men der man tidligere trengte offshorebemanning, erstatter man nå med et kontrollsenter på land som styrer etter sanntidsdata. Slik vil vi se mer av i tiden som kommer, sier Kallestad.

Forrige uke offentliggjorde Equinor at de vil oppgradere og bygge ut Troll-feltet for 7,8 milliarder kroner. Det skal forlenge aktiviteten på feltet i 30 år.

– Gammel teknologi skal inn til land, og nytt utstyr skal ut. Slike prosjekter skaper ringvirkninger i hele næringsklyngen på Vestlandet, sier Kallestad, og legger til:

– Det er kanskje ikke så populært å si, men olje- og gassektoren kommer til å være viktig ut yrkeslivet også til den nåværende studentgenerasjonen.

Norske arbeidsgivere opprettholder bemanningstakten

Foruten olje- og gassektoren, er arbeidsgivere i kraftsektoren, industrisektoren og bygg- og anlegg de mest optimistiske i ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2019. Utsiktene er også positive i fire av fem regioner, hvor arbeidsgivere i Oslo-området er de eneste som ser ut til å stramme inn.

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 756 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 756 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.