Experis vant stor rammeavtale med NAV

Experis vant stor rammeavtale med NAV

Experis vant stor rammeavtale med NAV, og skal i samarbeid med Accenture levere spesialistkompetanse til digitaliseringen av NAV.

Tjenestene NAV yter for samfunnet skal bli enklere, mer brukervennlige og mer moderne. Blant annet skal 900.000 papirskjemaer tilknyttet sykepenger, pensjon og permisjon bli digitale. Experis er valgt ut til å levere spesialistkompetanse til arbeidet.

– Vi er veldig stolte over å bli valgt ut til laget som får jobbe med NAV. Dette er et av Norges mest spennende og samfunnsnyttige IT-prosjekter, sier konserndirektør Trygve Solem i Experis.

Avtalen, som løper i fire år, innebærer at Experis og to andre leverandører skal levere spesialistkompetanse innen IT til NAV. Den øvre rammen til avtalen er en halv milliard kroner, og ved siden av Experis er det Visma Consulting og Sopra Steria som er valgt som leverandører.

Godt rigget for oppdraget

Experis vant avtalen i samarbeid med Accenture, som har jobbet med NAV i en årrekke. Solem påpeker at Experis er spesielt godt rigget for denne typen oppdrag.

– Vi tilbyr et attraktivt team sammen med Accenture. De kjenner NAV godt etter å ha jobbet med dem i mange år, og Experis bidrar med skalerbarhet. Vi garanterer for påfyll av spesialkompetanse fra markedet, sier Linn Solbakken, direktør for IT i Experis. 

I utviklingsløpene vil det være behov for spesialistkompetanse som ofte finnes i små nisjemiljøer som hver for seg er for små til å få egen avtale med NAV, men som gjennom Experis’ modell slipper til.

– Vårt kompetansemiljø internt, kombinert med god kjennskap til spesialistmiljøene, gjør at vi kan tilpasse team til oppdragene. Det passer godt til slike utviklingsløp, hvor både volum og spisskompetanse er påkrevd, sier Solem.

En drømmekunde

Kombinasjonen av NAVs rolle i samfunnet og deres profesjonelle organisering, gjør NAV til mange IT-utvikleres drømmeoppdrag.

– NAV IT drives som en moderne teknologivirksomhet. De driver agilt og gjør mange gode grep for å holde riktig tempo i utviklingsløpene. Det gjør oppdragene deres til noen av de mest attraktive i norsk IT for tiden.

– Her har konsulentene våre mye å glede seg til, sier Solem.