Experis: Gode digitale løsninger og fleksible ansatte sørger for "business as usual" i krevende tider

Experis: Gode digitale løsninger og fleksible ansatte sørger for "business as usual" i krevende tider

Til tross for hjemmekontor, fortsetter konsulentselskapet driften som før koronakrisen. – Vi er vant til å jobbe selvstendig og fleksibelt, sier administrerende direktør Trygve Solem i konsulentselskapet Experis.

I likhet med store deler av norsk arbeidsliv, har de over 800 konsulentene i Experis hjemmekontor i tiden fremover. Det mener Solem de har gode forutsetninger for å løse.

– Våre ansatte er jo ikke vant til å jobbe på kjøkkenet med hele familien sin. Og det er selvsagt noen utfordringer når alle møter må skje over Skype. Men vi er vant til å jobbe selvstendig og med fleksible arbeidstider, sier han.

Alle er på jobb

Selv om Solem er bekymret for verdensøkonomien, er han optimistisk på vegne av Experis. Selskapet har ikke mistet inntekter, og har foreløpig ingen planer om å permittere ansatte eller andre brå kostnadskutt.

– Alle prosjekter fortsetter som før, og de fleste har ganske normale arbeidsdager rent oppgavemessig. Hos flere kunder er det også høyere aktivitet enn før krisen, sier han.Det gjelder blant annet selskaper som var mindre forberedt på å takle hjemmekontor og webmøter.

– Det viktigste vi gjør for tiden er å holde oss oppdatert på hva kundene trenger under epidemien. Vi må rigge oss for å kunne svare på utfordringene de har.

Annerledes rekruttering

Mens konsulenttjenestene innenfor IT, ingeniørfag og økonomi foreløpig er relativt upåvirket av krisen, er Experis sine rekrutteringstjenester noe mer utsatt.

– Vi utfører store deler av rekrutteringsprosessen digitalt, men det er en omstilling å skulle gjennomføre andre- og tredjegangsintervjuer uten å kunne møtes fysisk. Selskapene som skal ansette må være forberedt på at de må vente med å møte sin nye kollega i andre foraer enn digitale en stund fremover. 

I Experis ser vi muligheter, vi er digitale og fleksible, og det jobbes aktivt for å tilby gode digitale løsninger til våre kunder og kandidater. Solem har forventninger til at de nye løsningene vil være til nytte også etter krisen.