Experis AVAN: – Flere kvinner med IT-utdanning vil løfte faget

Experis AVAN: – Flere kvinner med IT-utdanning vil løfte faget

Ettersom IT blir en stadig mer integrert del av norske virksomheter, øker også kvinneandelen. Det styrker både faget og miljøet på arbeidsplassen, ifølge Bodil Bjanes i Experis.

IT-utdannelser fortsetter å øke i popularitet, og stadig flere kvinner søker seg til IT-relaterte studier. Tidligere i vår kunne NRK melde at antall kvinner som søker IT-studier har doblet seg de siste fem årene. Bodil Bjanes, administrerende direktør i Experis AVAN, tror en av årsakene bak utviklingen er at bransjen har blitt flinkere til å få frem at IT er et bredt felt.

– IT er mer enn teknikk. IT-rollene i dag grenser til andre fag, som design, arkitektur, brukerhåndtering og prosjektledelse. Nye IT-roller vil komme i takt med den teknologiske utviklingen, sier Bjanes.

Bidrar med nye perspektiver

Hun mener kvinner kan styrke bransjen ved at de ofte løser oppgaver på en litt annerledes måte enn menn.

– Mange kvinner har et annet interesse- og brukermønster enn menn. Det er mange apper og verktøy kvinner skulle hatt, som menn ikke har tenkt på. Mye teknologi er rett og ikke laget ennå, av mangel på kvinnelige utviklere.

Hun mener at flere kvinner med IT-utdanning vil skape mer mangfold og kreativitet på arbeidsplassen.

– Mange kvinner tenker litt annerledes enn menn. Ikke dårligere eller bedre, men annerledes. Arbeidsgrupper bestående av begge kjønn, ulike aldersgrupper og etnisitet fungerer bedre enn homogene grupper, sier Bjanes, som understreker at hun ikke vil sette kjønnene i bås.

Bransjen må tenke nytt

Bjanes har selv erfart hvor vanskelig det kan være å finne kvinner med rett IT-utdanning. I Experis AVAN er kvinneandelen på omlag ti prosent, noe hun mener er altfor lavt.

– Vi har en snittalder på over 40 år. I den generasjonen er det få tekniske arkitekter og rådgivere som er kvinner. Kvinneandelen blant utviklere og prosjektledere er høyere, men det er vanskelig å finne kvinner med teknisk bakgrunn, sier hun.

Bjanes mener bransjens rekrutteringsstrategier til nå ikke har truffet godt nok.

– Arbeidsgivere må gjøre seg mer relevant for kvinner og legge til rette for at de føler seg velkomne. Kvinner må få vite at de ikke trenger å prestere dobbelt så bra som menn for å komme opp og fram i et mannsdominert miljø, sier Bjanes.

Flere kvinner på laget i fremtiden

Selv om flere kvinner tar IT-utdannelse, er andelen fortsatt lav sammenlignet med menn. Søkertallene for 2019 viser at kun er en tredjedel av søkerne til IT-utdannelser er kvinner. Bjanes tror andelen vil øke med årene, selv om utviklingen kan ta tid.

– Det er helt naturlig at jentene vil være med å utvikle teknologien som blir en stadig større del av hverdagen vår. De er ønsket velkommen av alle, sier Bjanes.