De minste bedriftene er mest optimistiske

De minste bedriftene er mest optimistiske

ManpowerGroups siste arbeidsmarkedsbarometer viser et svært avventende arbeidsmarked for de neste 3 månedene. 

Undersøkelsen er foretatt blant 751 arbeidsgivere. Ni prosent planlegger å øke bemanningen, fire prosent forventer å nedbemanne og hele 86 prosent sier at de vil opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag. Sesongjustert ligger forventet bemanning på 4 prosent, en nedgang på ett prosentpoeng siden samme kvartal i fjor.

Stor-Oslo på topp

De mest optimistiske arbeidsgiverne finner vi i Stor-Oslo, mens arbeidsgiverne i resten av landet er mer nøkterne.

- Oslo-området er mindre preget av nedturen i olje og gass enn resten av landet. I tillegg finnes det her mange arbeidsgivere innen offentlig sektor, og innen handel og service. Dette er to bransjer der arbeidsgiverne melder om forholdsvis positive framtidsutsikter. Det at arbeidsgivere i Oslo-området er mest optimistiske, er i tråd med vår opplevelse av arbeidsmarkedet, sier Trygve Solem konserndirektør i Experis.

Størst fall i Industri

Arbeidsgivere i syv av ni bransjer forventer økt bemanning neste kvartal, men en kraftig nedgang innenfor industri og fortsatt svake utsikter innen bygg og anlegg legger en demper på den samlede prognosen.

– Det er ikke mye som tyder på store endringer i arbeidsmarkedet fremover. Bransjer som bygg og anlegg, industri og transport og logistikk melder alle om svært avventende planer om å øke bemanningen. Og som forventet kommer det heller ingen vekstsignaler fra olje og gass-sektoren. Noe bedre ser det ut innen bransjene handel og service og innen elektrisitet og vannforsyning, som er de bransjene som i dette kvartalet er de mest positive, sier Trygve Solem.

De minste bedriftene er mest optimistiske

Bryter vi undersøkelsen ned i bedriftsstørrelse, ser vi at de minste bedriftene er de mest positive, og at de største er de mest negative.

- Det er interessant å se at det er de største bedriftene som har de mest negative forventningene til bemanningsendringer. Det er også veldig interessant at det er en større dynamikk i bedrifter med flere enn 250 ansatte. Samtidig som det er mange som sier de skal redusere arbeidsstokken, er det mange som oppgir at de skal øke antall ansatte, sier Trygve Solem.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup

Tlf: 930 24 314

Mail: sven.fossum@manpowergroup.no

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.