Arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2016: optimismen stor i byggebransjen

Arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2016: optimismen stor i byggebransjen

Vi har spurt 750 arbeidsgivere om hva slags planer de har for bemanningen sin det neste kvartalet. Svarene vi har fått, kan best beskrives som at det hersker en «nøktern optimisme» hos norske arbeidsgivere.

Undersøkelsen spør norske arbeidsgivere om de skal oppbemanne, nedbemanne eller ikke forventer endringer det kommende kvartalet. 11 prosent svarer at de planlegger økt bemanning, 7 prosent nedbemanning og 82 prosent ingen endring. De totale forventningene er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, med en netto forventet bemanning på 3 prosent (sesongjustert). Arbeidsgivere i syv av ni bransjer og i to av fem regioner sier de skal oppbemanne det neste kvartalet.

Flere bransjer positive

Svarene fra undersøkelsen brytes ned på bransje og geografi. De mest positive arbeidsgiverne finner vi nå innen primærnæringene, mens det fortsatt er høy optimisme innen bygg og anlegg.

– At det er høy optimisme innen bygg og anlegg, er interessant. Med mange nye infrastrukturprosjekter og god utvikling i boligbyggingen, så opplever vi også behov for arbeidskraft til denne bransjen, sier Trygve Solem, konserndirektør i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis. Blant annet opplever vi høy etterspørsel etter seniorkompetanse innen byggledelse, elektro og VVS. Vi får også stadig flere henvendelser fra offentlig sektor.

Sammenlignet med forrige kvartal er det optimisme i flere bransjer, syv av ni bransjer sier de skal oppbemanne framover mot fem av ni ved forrige måling.

Det er industri som er den mest negative bransjen i undersøkelsen. Med en netto forventet bemanning på -9 er det ikke mye som tyder på en snarlig bedring

Mest optimisme på Sørvestlandet

Kun to av fem regioner forventer økt bemanning i tredje kvartal. Arbeidsgiverne på Sør-Vestlandet og Stor-Oslo melder om økt optimisme.

– Det er overraskende å se at det er optimisme på Sørvestlandet, og det er for tidlig å si om det er en varig trend. Det blir spennende å følge med framover på om det er et signal på at bunnen er nådd. NAV Rogaland har nylig rapportert om at de ser tendenser til at det lysner, blant annet ved at antall ledige stillinger øker. Ifølge vår undersøkelse sier 16 prosent av arbeidsgiverne på Sørvestlandet at de har planer om å oppbemanne, mot 9 prosent forrige kvartal, sier Solem.

Både Nord-Norge, Midt-Norge og Østlandet forventer lavere bemanning neste kvartal.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup

Tlf: 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/meos

Om ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS)

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og territorier. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

* I denne undersøkelsen brukes termen «netto forventet bemanningsøkning/-reduksjon». Med det menes det tallet vi får når vi trekker fra de arbeidsgiverne som skal redusere arbeidsstokken sin, med dem som skal oppbemanne.